AMSTERDAM - De Amsterdamse PvdA-wethouder Oudkerk wil datCDA-leider Balkenende zich komende week duidelijk uitspreekt voorsamenwerking met zijn partij. Oudkerk deed zondag in hettv-programma Buitenhof een oproep aan "progressieve krachten" inVVD, D66, GroenLinks en PvdA om desnoods een andere coalitiemogelijk te maken.

Volgens Oudkerk moet het CDA meer van zijn "sociale kant"laten zien en moet Balkenende "deze week een draai" maken. DeAmsterdamse PvdA-wethouder zei dat bij een nieuwe samenwerkinggekeken moet worden naar mensen zonder "paarse binding".

Verwatereren

Ook wilhij niet, zoals bij de paarse kabinetten gebeurde, dat partijenomwille van de samenwerking allerlei standpunten laten verwateren.Het zou niet moeten gaan om "onduidelijke compromissen", maar elkvan de partijen zou een deel van de eigen punten moeten kunnenverwezenlijken.

Staatsschuld

Volgens oud-CDA-minister Bert de Vries zijn de verschillentussen CDA en PvdA niet zo groot als ze lijken. De weerstand vanBalkenende tegen de PvdA zou zo kort na de samenwerking met de VVDen LPF vooral "mentaal" zijn. Volgens De Vries zullen PvdA en CDAelkaar kunnen vinden in het streven om de staatsschuld terug tedringen.