AMSTERDAM - In Amsterdam is zondag de jaarlijkseAuschwitz-herdenking gehouden bij het spiegelmonument ' Nooit MeerAuschwitz' in het Wertheimpark. Ongeveer 1500 belangstellendenwoonden de herdenking bij.

Het is dit jaar 58 jaar geleden dat Auschwitz op 27 januari werdbevrijd door de Russen. In het Nazi-concentratiekamp zijn zeker 1,1miljoen mensen vermoord. De plechtigheid werd bijgewoond door deAmsterdamse burgemeester Cohen, staatssecretaris Ross- Van Dorp(VWS) en de ambassadeurs van onder meer Canada, Duitsland, Israëlen de Verenigde Staten. "Nee zeggen tegen Auschwitz betekent neezeggen tegen fanatisme, tegen het maken van onderscheid tussengroepen en in de ander het unieke individu niet willen zien", zosprak Cohen.

Het Nederlands Auschwitz Comité vindt het belangrijk dat 'devervolging van en de moord op joden, Sinti en Roma en de anderegroepen die als ongewenst werden beschowd tijdens de TweedeWereldoorlog, ook in de 21ste eeuw alle aandacht krijgt'. Voor deherdenking, rond het middaguur, werd een stille tocht gehouden.