HILVERSUM - De politie Gooi- en Vechtstreek heeftzaterdagavond een bestelbus klemgereden waarmee vier kinderenontvoerd zouden zijn. Na aanhouding verklaarden de bestuurders,leden van de Scouting, dat het om een 'grap' ging.

Volgens een woordvoerder van de politie kwam rond half acht 'savonds de melding binnen dat vier kinderen tussen de elf en deveertien jaar tegen hun wil in een witte bestelbus waren gedwongen.Daarop zetten vijf politiewagens de achtervolging in.

Onduidelijk

Volgens de woordvoerder had de Scouting de politie gewaarschuwddat er zaterdag "iets" zou gebeuren. Maar onduidelijk bleef watprecies. "Bovendien hebben we hier net twee ontvoeringszakenachter de rug. Dus iedereen staat op scherp", aldus dewoordvoerder.

Zorgelijke ontwikkeling

Onduidelijk is nog wat de gevolgen voor de grappenmakers zullenzijn. Wel spreekt de politie van een zorgelijke ontwikkeling.Enkele dagen geleden haalden in Eindhoven studenten een dergelijke'grap' uit.