GAZA/JERUZALEM - Bij een grote inval van hetIsraëlische leger in de Gazastrook zijn dit weekeinde zeker twaalfPalestijnen om het leven gekomen. Jeruzalem zegt dat de invalbedoeld was om werkplaatsen te vernietigen waar raketten wordengemaakt. Volgens Palestijnen wil de Israëlische regering haar machtlaten zien in aanloop naar de parlementsverkiezingen die op 28januari worden gehouden.

Bij de inval, waarschijnlijk de grootste in de Gazastrook van deafgelopen twee jaar, kwam het tot massale schotenwisselingen metPalestijnse schutters. Er raakten naar schatting ruim vijftigmensen gewond. Volgens Palestijne bronnen zijn zeven van de twaalfdoden burgers. De andere waren politieagenten of leden van radicaleorganisaties. Deze groeperingen, Hamas en Islamitische Jihad,hebben zondag aangekondigd wraak te zullen nemen voor deIsraëlische actie. Hamas meldde daarbij dat ze over een nieuwanti-tankwapen beschikt genaamd al-Batar.

Raketten

Het leger vernietigde in Gazastrad circa veertig werkplaatsen enblies onder meer ook het huis van een Hamas-activist op, die eerderom het leven was gekomen bij een aanval op een nederzetting.Later op zondag landden er op Israëlisch gebied overigens alsnogzeker vier Qassam-raketten die vanuit het noorden van de Gazastrookwaren afgevuurd. Het leger viel dat gebied vervolgens binnen enblies enkele bruggen op.

Grenzen bewaken

De Israëlische minister van Defensie Mofaz liet weten dat allePalestijnse gebieden tot en met de verkiezingen op dinsdag zullenworden afgesloten. Er worden extra militairen ingezet om de grenzente bewaken, omdat er veel waarschuwingen zijn voor dreigendeaanslagen. Hij herhaalde dat zijn regering er over dacht om de heleGazastrook in te nemen om op die manier definitief een eindeproberen te maken aan de raketbeschietingen vanuit het gebied.Volgens het leger is Israël het afgelopen jaar circa dertig keerbeschoten vanaf de Gazastrook.

Waarschuwingsschoten

Zondagmiddag kwam bij de grens tussen de Gazastrook en Egyptevolgens Palestijnse bronnen een 6-jarige jongetje om het leven bijeen beschieting door een Israëlische tank. Zijn een jaar jongerebroertje raakte gewond. Het leger heeft dit bericht tegengesproken.Het zegt dat er waarschuwingsschoten zijn gelost toen een vader metzijn kinderen de grens te dicht naderde. Daarbij zou niemand zijngeraakt.

Verkiezingen

De Israëlische militairen zijn zondag al begonnen met hun stemuit te brengen in de verkiezingen van dinsdag. Israëlischevertegenwoordigers in het buitenland hebben al eerder deze maandhun stem uitgebracht. De rechtse partij Likud van premier ArielSharon staat in de peilingen op grote winst. De Arbeidspartij vanzijn tegenstander Mitzna lijkt steeds minder te gaan betekenen inhet Israëlische politieke leven.