DEN HAAG - Minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) gaat onderzoeken of de verspreiding en het bezit van beeldmateriaal met dierenporno strafbaar kan worden gesteld. Tevens bekijkt de minister hoe hij het plegen van bestialiteit breder strafbaar kan maken.

Dat heeft hij dinsdag geschreven in antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Krista van Velzen (SP).

De minister vindt dat "bestialiteit zo stuitend is dat moet worden gezocht naar mogelijkheden om effectief op te treden". Dat is volgens hem ook in lijn met regeringsafspraken om dierenmishandelaars harder aan te pakken en te werken aan verbetering van het dierenwelzijn.

Seks met dieren is momenteel alleen strafbaar als kan worden aangetoond dat het dier daaronder lijdt.

Het verspreiden van foto's of films van bestialiteit, bijvoorbeeld via internet, is nog niet strafbaar. Datzelfde geldt voor het bezit ervan, omdat zulke afbeeldingen nooit apart strafbaar zijn gesteld.