MSTERDAM - Ook Westerse landen zouden vredestroepen moeten sturen naar Afrika. Vooral gespecialiseerde eenheden, zoals 'special forces', zijn nodig. Dat zegt generaal-majoor Patrick Cammaert maandag in De Volkskrant. De Nederlander is bevelhebber van de VN-vredesmissie Monuc in Congo.

"Het zou fantastisch zijn als westerse landen troepen naar Afrika zouden sturen en het werk niet overlaten aan landen als India, Pakistan, Nepal en Zuid-Afrika." Cammaert verwacht dat de VN-missie de komende tien jaar nog niet weg kan uit Congo.

Eng

Volgens de generaal-majoor wordt Afrika als eng beschouwd en concentreren de NAVO-landen zich vooral op Afghanistan. Daar voert het Westen een oorlog tegen terrorisme. Cammaert: "Ik zie in Afrika ook een voedingsbodem voor terrorisme. Ook daarom wil ik graag Westerse troepen."

Dat betekent volgens de militair niet, dat het Westen volledige bataljons moet sturen. Dat kan worden overgelaten aan landen als Pakistan en India. "We hebben behoefte aan gespecialiseerde eenheden als genisten, special forces, medische deskundigen enzovoorts." De bescherming van de bevolking vormt de kern van de missie.

Oorlogsmachine

Cammaert vindt dat de VN de aangewezen organisatie is die kan optreden in Afrika door de terughoudendheid van de EU en de NAVO en de machteloosheid van de Afrikaanse Unie. "Anders dan de NAVO kunnen de VN geen grootscheepse oorlogsmachine in werking zetten", erkent Cammaert. Volgens hem is dat ook niet nodig. "We zijn bezig met handhaving van vrede en kunnen die op een gelimiteerde manier afdwingen."