DEN HAAG - De uitval onder oudkomers die een inburgeringsprogramma volgen, neemt af. Van de cursisten die in de eerste helft van 2002 begonnen, viel 9 procent af tegenover 15 procent die voor die tijd begonnen.

Dat staat in de derde voortgangsrapportage in het kader van het Groot Project Inburgering Oudkomers (GPIO). Minister Nawijn van Vreemdelingenzaken en Integratie heeft de gegevens vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

In het eerste halfjaar van 2002 begonnen 5600 immigranten die al langer in Nederland zijn, met een inburgeringsprogramma in een Nederlandse gemeente. In totaal volgden in deze periode 14.600 oudkomers zo'n programma. Het merendeel van hen was vrouw.