DEN HAAG - Het kabinet trekt mogelijk extra geld uit voor de Irakezen die naar Syrië en Jordanië zijn gevlucht. Onderzoek dat nu loopt in deze buurlanden van Irak moet uitwijzen welke behoeften bestaan onder de meest kwetsbaren. Daarna volgt een besluit.

Dat hebben de ministers Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) en Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) donderdag geschreven in antwoord op Kamervragen van de SP.

Opvanglanden

Tweede-Kamerlid Harry van Bommel maakt zich zorgen over de positie van de miljoenen Iraakse vluchtelingen in de regio. Zij hebben weinig tot geen rechten in de opvanglanden.

Nederland draagt al bij aan de humanitaire situatie in en rond Irak. In april is in Genève een UNHCR-conferentie over de kwestie.

Vluchtelingen

Onlangs verzochten de hulp- en vredesorganisaties IKV Pax Christi, Cordaid, Hivos en Stichting Vluchteling het kabinet in actie te komen om de miljoenen vluchtelingen te helpen. Ze wezen erop dat Nederland politieke steun heeft verleend aan de inval in Irak.

Ook moet Nederland een actievere rol spelen bij het zoeken van een politieke oplossing voor het conflict in Irak, aldus de organisaties.