DEN HAAG - Bijna een kwart van de Marokkanen in Nederland zou op de Arabische-Europese Liga (AEL) stemmen als de partij mee zou doen aan de verkiezingen. Dit blijkt uit een onderzoek dat is gedaan in opdracht van Contrast, een weekblad dat schrijft over de multiculturele samenleving.

De aanhang van de AEL is volgens het Utrechtse onderzoeksbureau MCA Communicatie vooral te vinden onder jonge Marokkanen. Turken kennen het bestaan van de AEL veel minder.

Marokkanen en Turken

Zeven procent van de Turkse ondervraagden zegt de AEL te kennen. Bij Marokkanen kent 62 procent de organisatie. Van die groep zegt procent er voorstander van te zijn dat de Vlaamse AEL ook een afdeling opricht in Nederland. Bijna een kwart van de ondervraagde Marokkanen (24 procent) zegt op de AEL te stemmen als de organisatie aan de verkiezingen zou meedoen. Slechts 5 procent van de ondervraagde Turken geeft eenzelfde antwoord.

straatinterviews

Volgens MCA Communicatie is het onderzoek representatief voor de Turkse- en Marokkaanse bevolking in Nederland. Tweehonderd Turken en tweehonderd Marokkanen uit de grote steden werden via straatinterviews ondervraagd.

Vooral jonge Marokkanen blijken gevoelig voor de AEL. Volgens de onderzoekers zit de potentiële aanhang (37 procent) van de AEL vooral onder jonge Marokkanen tussen de 15 en 24 jaar. Van de groep Marokkanen die ouder is dan 45 jaar wil 23 procent op de organisatie stemmen. Bij de oudere Turken ligt dit percentage op .

Nederlandse afdeling

De AEL kwam eind vorig jaar in het nieuws toen er rellen uitbraken in Antwerpen tussen vooral Marokkanen en de politie. De Liga zou daarbij een opruiende rol hebben gespeeld. Voorman Abou Jahjah zei eerder begin 2003 een afdeling in Nederland te willen oprichten. In het blad Contrast meldt hij dat de Nederlandse AEL inmiddels is opgericht en enkele honderden leden telt. De organisatie houdt zich, volgens hem, voorlopig gedeisd in Nederland.

Voorzitter Ahmed Azzuz van de Antwerpse afdeling van de AEL zegt dat Nederland vanaf maart, of in april op zijn laatst, een afdeling heeft. Volgens hem dateren de plannen van mei 2002 en is de AEL bezig met het uitbouwen van een structuur en het kiezen van een woordvoerder.

Azzuz weet dat de afdeling een andere tactiek zal hanteren dan in België. De problematiek is in Nederland minder groot, maar er is zeker behoefte aan de AEL, aldus de voorzitter. "De Arabische gemeenschap moet er versterkt worden om te vermijden dat er over de hoofden van allochtonen wordt beslist.'' Nederland is volgens hem een beetje bang na de rellen in Antwerpen. Hij weet niet of er een lijst zal worden gevormd. In België is dit wel het geval.

Verbod

Volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) worden de ontwikkelingen binnen de AEL gevolgd. "Met name de Nederlandse vertakkingen'', aldus een woordvoerder. De zegsman wil verder geen mededelingen doen over lopend onderzoek. Het CDA pleitte in het verleden voor een verbod op de AEL.