DEN HAAG - De Kamerleden die hun zetel in het parlement moeten afstaan, hebben recht op twee jaar wachtgeld. Het eerste jaar ontvangen zij 5600 euro bruto per maand. Na een jaar zakt dat naar 4900 euro. Voorwaarde is wel dat zij tenminste drie maanden Kamerlid zijn geweest.

Een twintigtal LPF-leden die vorig jaar in de Kamer kwamen, kan van de regeling gebruik maken. Het Kamerlid Eberhard, die in oktober uit de fractie werd gezet maar met zijn collega De Jong een nieuwe combinatie vormde, heeft aangekondigd van dat wachtgeld af te zien. Een Kamerlid krijgt een 'vergoeding' van ongeveer 7000 euro bruto per maand.