EINDHOVEN - Lijsttrekker Johan Vlemmix uit Eindhoven van de Partij van de Toekomst heeft woensdag drie valse volmachtstemmen uitgebracht. Hij overtrad de Kieswet met in ieder geval een volmachtstem. De andere twee stemmen zijn volgens een woordvoerster van de Kiesraad niet in "de geest van de wet uitgebracht''. Of de stemmen ook worden ingetrokken is nog niet duidelijk.

Vlemmix had naar eigen zeggen drie mensen bereid gevonden op zijn partij te stemmen. Maar hij moest dat dan wel zelf doen via de volmachtkaarten. Die moesten echter bij twee stembureau's worden ingeleverd waar Vlemmix niet mocht stemmen. Wettelijk gezien mag iemand alleen een volmachtstem uitbrengen op het stembureau waar hij zelf ook stemt. Bovendien mag iemand maar twee volmachtstemmen uitbrengen.

Zetel

Vlemmix wist het allemaal niet. "Het is allemaal ook zo onduidelijk. Als ik het al niet begrijp, hoeveel mensen zijn er dan wel niet die het ook niet snappen," reageerde hij opgewonden. "Hier willen we dus direct wat aan gaan doen, als we in de Kamer komen. Maar dat gaat wel lukken. In elk geval halen we een zetel.''

Ondertekend

Eén volmachtstem had Vlemmix al uitgebracht toen de medewerkers pas in de gaten kregen dat hij die stem helemaal niet op dat bureau mocht uitbrengen. In de andere twee gevallen werd hij wel bij de deur tegengehouden. Maar omdat de volmachten nog niet door Vlemmix zelf waren ondertekend, vroeg hij iemand anders om zijn volmachten in twee stemmen voor de Partij van de Toekomst om te zetten. Dat is volgens de woordvoerster van de Kiesraad niet correct: "De volmachthouders hadden hun kaart eigenlijk pas moeten afgeven als ook Vlemmix die had ondertekend.''