WINSCHOTEN - In de provincie Groningen is bij vijf mensen de zeldzame ziekte hepatitis E vastgesteld. Ook in Drenthe raakte iemand in het afgelopen jaar besmet. Deze ziekte komt doorgaans alleen in tropische landen voor.

Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te Bilthoven, het toonaangevende instituut op het gebied van onder meer virusinfecties, verrichtte uitgebreid onderzoek naar de herkomst van het tropische virus in Groningen.

Er zijn drie gevallen geconstateerd bij senioren, aldus woensdag internist W. Jaspers van het St.Lucas Ziekenhuis in Winschoten, het hospitaal waar het virus opdook. "Het is een importziekte, die af en toe door reizigers wordt opgelopen," legt hij uit. Twee vrouwen van 80 en 82 en een man van 84 bleken het virus onder de leden te hebben. Ze zijn inmiddels hersteld.

Jaspers: "Mogelijk kan de ziekte zich via varkens verspreiden, de zogeheten varkenshepatitis. Daar moet nog nader onderzoek naar worden verricht."

De senioren, afkomstig uit verschillende plaatsen in Oost-Groningen, hebben zelf niet in tropische oorden gereisd. Ook via familie kon geen bron worden vastgesteld. Een besmetting via maaltijden kan niet worden uitgesloten, maar bleek in deze gevallen niet vast te stellen.

Bij onderzoeken in het Streeklaboratorium in Groningen zijn na de drie senioren nog drie andere gevallen ontdekt, twee uit de provincie Groningen en een uit Drenthe.