UTRECHT - Van de Nederlandse jongeren wil 44 procent in de toekomst emigreren. Dat blijkt woensdag uit onderzoek van Interview/NSS in opdracht van Visie21, een burgerinitiatief dat werkt aan een langetermijnvisie voor Nederland. Voor het onderzoek zijn ruim zeshonderd jongeren ondervraagd.

Redenen om Nederland te verlaten zijn volgens de geënquêteerden het weer en de betere ontplooiingsmogelijkheden in het buitenland met betrekking tot studie en werk.

Ook vindt 94 procent van de jeugd dat er iets moet veranderen in Nederland. Zo moet de criminaliteit worden aangepakt (44 procent) en moet meer aandacht aan het milieu worden geschonken (43 procent).

Trots

Drie op de vijf jongeren geeft aan trots te zijn op Nederland en dan met name op het gebied van vrijheid. Bijna 10 procent zegt zich te schamen voor Nederland, daarvan noemt 25 procent racisme als oorzaak.

Het onderzoek, onder ruim zeshonderd jongeren, was voor Visie21 aanleiding tot de oprichting van een jeugdkabinet. Dat kabinet, bestaande uit acht jongeren, heeft de afgelopen weken gewerkt aan een jeugdregeerakkoord.

Het akkoord wordt donderdag in hotel Lauswolt in Beetsterzwaag overhandigd aan André Rouvoet, minister van Jeugd en Gezin. Het jeugdkabinet wil daarna de minister voortdurend blijven informeren over de visies van de jeugd op het kabinetsbeleid met betrekking tot jongeren.