DEN HAAG - De fracties in de Tweede Kamer steken de hand in eigen boezem en wijten hun rommelige onderlinge discussies over tijdstippen van spoeddebatten niet aan Kamervoorzitter Gerdi Verbeet.

Het presidium van de Tweede Kamer, of wel het bestuur waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn, heeft woensdag de gebeurtenissen van de afgelopen tijd besproken. In dat besloten overleg is vastgesteld dat Verbeet "conform" het reglement van orde heeft gehandeld.

De oorzaak van irritaties in de Kamer wordt gezocht bij de onervarenheid van nieuwe leden en nieuwe fractiesecretarissen. In het presidium is afgesproken dat er een "extra inzet komt voor goede communicatie." Zo zullen de fractiesecretarissen goed geïnformeerd worden over de toepassing van het reglement van orde.

Bovendien zal de griffie tijdig op de hoogte worden gebracht van de wensen van de fracties.