DEN HAAG - Het aantal migranten dat de Nederlandse nationaliteit wil krijgen, is vorig jaar toegenomen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ontving daartoe 28.200 aanvragen, 6900 meer dan in 2005. In 83 procent van de gevallen werd het verzoek ingewilligd.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de IND dat woensdag is gepubliceerd. De meeste migranten doen afstand van hun oorspronkelijke nationaliteit als ze Nederlander worden. Dat is een verplichting, al zijn er enkele uitzonderingen.

Toets

Sinds april 2003 moeten migranten ook een naturalisatietoets doen, waarin hun kennis van de Nederlandse taal en samenleving wordt getest. Naturalisatie kan na vijf jaar verblijf in Nederland, mits iemand een definitieve status heeft.

Achterstanden

De IND heeft vorig jaar de achterstanden in de afhandeling van aanvragen voor verblijfsvergunningen grotendeels weggewerkt. Ook slaagde de dienst er steeds vaker in op tijd te beslissen in nieuwe aanvragen.

Verder nam het aantal klachten over de IND met een kwart af. In totaal kreeg de dienst 9842 klachten binnen, tegen 13.216 in 2005. Telefonisch was de IND ook beter bereikbaar.

Kritiek

De Algemene Rekenkamer constateerde in september 2005 dat er bij de IND intern veel mis ging. Dat leidde er onder meer toe dat vreemdelingen die voor werk, studie of gezinshereniging in Nederland willen verblijven, veel te lang op een besluit moesten wachten. Naar aanleiding van de kritiek begon de IND een vernieuwingsprogramma. Volgens de dienst werpt dat nu zijn vruchten af.

In totaal maakte de IND vorig jaar ruim 250.000 vreemdelingendocumenten. Daarvan werden er 66.000 uitgereikt aan mensen die een permanente verblijfsstatus in Nederland hebben. Dat waren er 55.500 meer dan in 2005.

Het ging daarbij vooral om verlengingen van verblijfsdocumenten die tussen 2001 en 2003 zijn verstrekt. De documenten zijn vijf jaar geldig.