BERLIJN - De Duitse coalitie van de christendemocratische CDU/CSU en de sociaaldemocratische SPD heeft met de zestien deelstaten een definitief akkoord bereikt over een generaal pardon. De regeling is van toepassing op uitgeprocedeerde asielzoekers die op humanitaire gronden nog niet zijn uitgezet, meldden de Duitse media dinsdag.

Het compromis dat in de nacht van maandag op dinsdag na lange onderhandelingen werd bereikt houdt de kern overeind van een voorstel dat de regeringspartijen eind vorig jaar presenteerden.

Ongeveer 180.000 'oude gevallen', asielzoekers die zes jaar of langer in Duitsland zijn maar van wie de asielaanvraag telkens is afgewezen, krijgen een verblijfsvergunning. Voorwaarde is wel dat zij een vaste baan krijgen, Duits spreken en een integratiecursus volgen. Anders verliezen zij in 2009 hun verblijfsstatus alsnog.

Onder druk van conservatieve deelstaten als Beieren, aanvankelijk tegenstanders van een generaal pardon, zijn nog enkele aanpassingen gedaan aan het oorspronkelijke voorstel. Zo gaan uitkeringen van de betreffende asielzoekers niet omhoog. Ook krijgen die geen kinderbijslag voordat ze werk hebben gevonden. Gezinshereniging is niet toegestaan.

Kritiek

De linkse oppositie heeft het bereikte akkoord dinsdag flink bekritiseerd. Volgens de voorzitter van De Groenen, Claudia Roth, profiteren alleen de mensen die "economisch bruikbaar" zijn van de regeling.

Het is de bedoeling dat de Duitse pardonregeling nog voor Pasen in een wet wordt omgezet. In Nederland hebben de coalitiepartijen CDA, PvdA en CU in het regeerakkoord ook een generaal pardon opgenomen voor asielzoekers die voor 1 april 2001 een asielaanvraag hebben ingediend. De afspraken moeten nog worden omgezet in een definitieve regeling.