SCHIEDAM - De industrie in het Rijnmondgebied moet dinsdag maatregelen treffen om de uitstoot van stankstoffen te beperken. De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft dinsdagmiddag een stankcode 2 uitgegeven, omdat er al de hele dag klachten over stank zijn.

Aan het begin van de middag waren dat er al ruim negentig. De meldingen komen vooral uit het zuidelijk deel van de Rijnmond. De bewoners ruiken een brand-, olie- en chemische lucht. Voor het laatst in 2005 gaf de DCMR een code 2 af.