DEN HAAG - Minister Wouter Bos van Financiën heeft de Tweede Kamer dinsdag toegezegd dat hij onderzoek laat doen naar aanleiding van berichten dat Nederlandse banken gegevens van hun klanten zouden doorspelen aan de Amerikaanse autoriteiten. De Amerikanen zouden die gegevens gebruiken in hun strijd tegen het terrorisme.

GroenLinks Tweede Kamerlid Kees Vendrik had de bewindsman hiervoor naar de Kamer geroepen, omdat de handelwijze in strijd zou zijn met wetgeving over de privacy. Hij wees op kritiek van voorzitter Jacob Kohnstamm van het College Bescherming Persoonsgegevens in NRC Handelsblad.

Bos zei dat hem niets bekend was over deze kwestie, maar dat hij samen met zijn collega Ernst Hirsch Ballin van Justitie de zaak tot op de bodem gaat uitzoeken. De Kamer krijgt uiterlijk eind april de resultaten van dat onderzoek.

Swift

Volgens Bos was al in 2002 bekend dat informatie van Swift, die voor de bankwereld internationale overboekingen verzorgt, terecht komt bij de Amerikaanse autoriteiten. Nederland heeft er volgens Bos naar gestreefd om de Europese regels en de Amerikaanse regels die gelden bij het doorspelen van dit soort informatie beter op elkaar af te stemmen.

Privacywetgeving

"Nieuw" was voor Bos de "veronderstelling" dat Amerikaanse inlichtingen- en opsporingsdiensten rechtstreeks bij Nederlandse banken om gegevens vragen. Er is de PvdA-bewindsman tot dusver niets bekend over een rechtshulpverzoek dat hierin voorziet, of over samenwerking tussen Nederlandse en Amerikaanse toezichthouders op dit punt. Ook dat laat Bos onderzoeken. Als Nederlandse privacywetgeving wordt overtreden is dat "ook mij een zorg", aldus de PvdA-minister van Financiën.