DEN HAAG - Afgaande op de reacties kende het slotdebat van de televisierubriek Nova dinsdagavond louter winnaars. De zes lijsttrekkers waren zonder uitzondering tevreden met hun eigen optreden en gaven nog maar eens aan met alle vertrouwen de woensdag in te gaan.

Zo vond Marijnissen dat hij namens de SP goed had kunnen scoren op de voor hem belangrijke punten. Halsema van GroenLinks was wat kritischer. Van haar had het debat ook over natuur en milieu en ontwikkelingssamenwerking mogen gaan. En ook Herben van de LPF was tevreden, hoewel hij zijn punten over integratie en werk en inkomen wat duidelijker over het voetlicht had willen brengen.

"Pappen en nathouden."

Zijn geestverwant Kamerlid Smulders maakt nog maar eens van de gelegenheid gebruik om te melden dat de punten van de LPF wel overgenomen worden door de andere partijen, maar dat het nu toch aan de volgelingen van professor Pim moet zijn om te controleren of ze er ook iets van terecht gaan brengen. De LPF vreest voor opnieuw "pappen en nathouden."

Wouter Bos van de PvdA vond het een lekker en fel debat, maar vroeg zich wel af hoe hij was overgekomen, voordat hij een radioverslaggeefster toevertrouwde te hopen dat het woensdag niet zou ijzelen, zodat ook "de oude mensen kunnen gaan stemmen". De grote winnaar van de opiniepeilingen voelde zich wel het mikpunt van gezamenlijke aanvallen van Zalm en Balkenende, maar vond dat hij zich niet moest verweren tegen een gezamenlijke vuist van SP en GroenLinks.

Zalm ook tevreden

Ook lijsttrekker Zalm van de VVD toonde zich tevreden, omdat hij tot twee keer toe uit had kunnen leggen dat strategisch stemmen betekent, stemmen op de VVD.

CDA-leider Balkenende keek terug op "een leuk en goed debat dat vooral over de inhoud ging." "De burger weet nu weer dat hij wat te kiezen heeft. Het kan morgen nog spannend worden."

En die spanning was al voelbaar voor het debat, ook bij de programmamakers. De aanhang op de tribune was keurig verdeeld over de zes aan het debat deelnemende partijen. Reageren met applaus en boe-roepen mocht, maar dan wel met mate. Voor de aanhang van de VVD een aanmoediging om op de wijs van "When the saints" te gaan zingen "Waar is Cohen, waar is Cohen." De repetitie kwam van pas, want het koortje paste later uitstekend in het debat, waarmee iedereen tevreden was.