AMSTERDAM - Het mooie weer zorgt voor stank in het Rijnmondgebied. De Milieudienst Rijnmond heeft dinsdagochtend zestig meldingen ontvangen. Maandagavond waren dat er nog 32.

De klachten gaan over oliegeur, verbrand rubber en chemische luchten. Doordat er weinig wind staat, blijven de gassen van industrie en verkeer volgens de milieudienst hangen.

Stankcode

De milieudienst overweegt een stankcode uit te geven voor de industrie. Dit hangt af van de weersverwachtingen en het aanhouden van de stankoverlast.