AMSTERDAM - De meeste huisartsen wijzen zwangere vrouwen die abortus willen niet op de mogelijkheden van adoptie. Dat blijkt dinsdag uit een steekproef van het Algemeen Dagblad en de website Huisartsvandaag onder bijna honderd huisartsen.

Zelfs als het kabinet de artsen wettelijk verplicht de mogelijkheid te noemen, zal 85 procent nog steeds weigeren.

Regeerakkoord

In het regeerakkoord dat het CDA, de PvdA en de ChristenUnie hebben gesloten, staat dat het kabinet met een 'samenhangend pakket van positieve maatregelen' komt om alternatieven te bieden voor abortus. Dit is vooral een wens van de ChristenUnie, die tegen abortus is.

Gedacht moet worden aan een verruiming van adoptiemogelijkheden en begeleiding en ondersteuning van ongewenst zwangere tieners.

Adoptie

De huisartsen menen dat zij de vrouwen vragen er goed over na te denken. Zij denken dat de zwangere vrouw zich niet serieus genomen voelt als zij ongevraagd over adoptie beginnen. Artsenorganisatie KNMG zegt in de krant dat het afstaan van een kind geen alternatief kan zijn voor abortus.

"Het is dan ook ondenkbaar daar de wet voor aan te passen", zegt woordvoerder Saskia Danse. "Hoe moet dat bijvoorbeeld bij minderjarigen die zwanger worden? Abortus is een heel emotioneel proces. Dat moet je niet nog eens extra belasten met een meestal onrealistische keuzemogelijkheid."