DEN HAAG - Nederland handelt niet onrechtmatig door zogenoemde 100-procentscontroles op Schiphol uit te voeren. Daarom heeft de rechtbank in Den Haag maandag de eis van een aantal Surinaamse belangenorganisaties afgewezen om de strenge controles tegen drugssmokkel te verbieden, afgewezen.

De Surinaamse organisaties eisten in een kort geding het verbod, omdat ze stellen dat reizigers de 100-procentscontroles als discriminerend en vernederend ervaren.

Nederland begon met de intensieve controles in december 2003. Bij deze procedure worden alle passagiers, de bemanning, de bagage en de vracht uit een vliegtuig gecontroleerd op verdovende middelen, zoals cocaïne.

Vermoeden

Advocaat A. Jankie van de Surinaamse klagers vindt dat de Nederlandse overheid de plicht heeft om de rechten van burgers niet te schenden. "Dit houdt in dat burgers niet op voorhand mogen worden onderworpen aan een onderzoek zonder dat er sprake is van een redelijk vermoeden van schuld" vindt Jankie.

De rechtbank volgt die redenering niet. De staat heeft volgens de rechter voldoende aangetoond waarom de 100-procentscontroles noodzakelijk zijn. Jankie wees tijdens de procedure op twee arresten van het gerechtshof in Amsterdam vorig jaar. "In een van deze uitspraken constateert het hof dat de 100-procentscontroles vernederend zijn. In een andere uitspraak stelt het rechtscollege dat de douanewet zich niet leent voor dit soort controles."

Veel kritiek

Van diverse kanten is de afgelopen jaren veel kritiek op de omstreden methode geuit. De douane stopte met het onderzoek aan de holtes in het onderlichaam, direct na een kritisch rapport van de Nationale Ombudsman Brenninkmeijer.

De rechtbank stelt echter vast dat al deze klachten inmiddels grotendeels zijn achterhaald. "De staat heeft een groot aantal aanbevelingen van de Nationale Ombudsman doorgevoerd om de controles voor de reizigers beter te laten verlopen."

De 100-procentscontroles leidden ook in Suriname tot hevige verontwaardiging. President Ronald Venetiaan bestempelde ze vorig jaar als wangedrag van Nederland. Hij stelde internationale juridische stappen niet uit te sluiten als Nederland geen gehoor zou geven aan het protest van Suriname.