GRONINGEN - Bepaalde geneesmiddelen, waaronder de anticonceptiepil, lijken het risico op hart- en vaatziekten te verhogen. Dat blijkt uit een promotieonderzoek van T. Monster van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG).

De promovendus toont een relatie aan tussen het gebruik van medicijnen en eiwitverlies via de urine, dat een aanwijzing is voor hart- en vaatziekten.

Monster stelt in zijn onderzoek dat geneesmiddelen van invloed zijn op het verlies van eiwitten via de urine. Bepaalde middelen remmen het eiwitverlies, maar anderen, zoals de anticonceptiepil of hormonen tegen overgangsklachten, verergeren het juist.

Klein risico

Omdat eiwitten in de urine een aanwijzing zijn voor hart- en vaatziekten vermoedt Monster dat het gebruik van deze medicijnen een verhoogde kans op deze ziekten geeft. Toch blijven de risico's voor vrouwen die de anticonceptiepil slikken klein, zegt de onderzoeker.

Monster erkent dat niet met zekerheid is vast te stellen of de geneesmiddelen het eiwitverlies veroorzaken, of dat de ziekten waarvoor de middelen worden gebruikt de oorzaak zijn. Een vervolgonderzoek, dat inmiddels in gang is gezet, moet hier duidelijk antwoord op geven.

Wel staat volgens de onderzoeker vast dat eiwitverlies in de urine een reden kan zijn om bij mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten voorzichtig te zijn met het voorschrijven van bepaalde geneesmiddelen die het risico extra verhogen.

,,Vooral bij vrouwen waarbij hart- en vaatziekten in de familie voorkomen, kun je je afvragen of je deze groep nog wel de anticonceptiepil moet voorschrijven.'' Monster promoveert op 31 januari.