DEN HAAG - Rijkswaterstaat blijft automobilisten die te hard langs wegwerkzaamheden rijden, confronteren met hun rijgedrag. Er begint een nieuwe proef, waarbij een te hoge snelheid aan de weggebruiker wordt teruggekoppeld op een tekstkar met zijn kenteken, de gereden snelheid en het advies langzamer te rijden.

Maar deze keer kunnen ook boetes worden uitgedeeld.

Rijkswaterstaat maakte maandag bekend dat de proef nu ook in samenwerking met het KLPD en het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie bij een tiental wegwerkzaamheden wordt herhaald. Door deze samenwerking kan gekozen worden voor alleen feedback of een combinatie van terugkoppeling en boetes.

Rijkswaterstaat

Volgens Rijkswaterstaat voelen wegwerkers zich vaak onveilig door snel passerend verkeer. Afhankelijk van het moment van de dag rijdt een derde tot de helft van de automobilisten te hard.

Rijkswaterstaat begon oktober vorig jaar met de proef op drie trajecten (in Zeeland, Limburg en Gelderland), waarbij niet harder dan 70 kilometer per uur gereden mocht worden. De waarschuwing bij een te hoge snelheid blijkt zeker een effect te hebben op weggebruikers die het traject vaker passeren.

Trajecten

Zo daalde op een van de trajecten de gemiddelde snelheid van automobilisten die in het begin een melding voor te hard rijden hadden gekregen, van 77,9 naar 67,1 kilometer per uur tijdens de proef. Op een andere plek waar wegwerkers aan de slag waren, dimden eerder gewaarschuwde jakkeraars hun tempo van gemiddeld 83,1 tot 65,6 kilometer per uur.

Volgens een woordvoerster van Rijkswaterstaat komt er nu een herhaling van de proef door heel Nederland. Daarbij zal afwisselend met en zonder boetes worden gewerkt, om uit te zoeken wat het beste werkt.

De eerste proef waarbij in principe geen boetes werden uitgedeeld, werd volgens Rijkswaterstaat zowel door weggebruikers als wegwerkers goed ontvangen. Wegwerkers stelden wel voor om de maximumsnelheid te verlagen tot 50 kilometer per uur en meer te bekeuren.