GENEVE - Nederland wil nog drie jaar lid zijn van de relatief nieuwe VN-Mensenrechtenraad. Minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) heeft de Nederlandse kandidatuur maandag aangekondigd in zijn toespraak tijdens een vergadering van de Mensenrechtenraad in Genève.

Nederland heeft momenteel zitting in de vorig jaar opgerichte raad, maar de termijn voor deze deelname loopt dit jaar af. De komende periode duurt drie jaar.

Verhagen riep op voor steun aan het Internationaal Strafhof in Den Haag dat eind vorige maand de eerste aanklachten uitvaardigde tegen twee Sudanese topfunctionarissen. Na de Europese ministers moet nu ook de VN-Mensenrechtenraad het Strafhof steunen, zei hij.

Teleurstelling

De minister zei teleurgesteld te zijn over het gebrek aan medewerking van de Sudanese regering aan het onderzoek van rapporteurs van de Mensenrechtenraad in Sudan. De minister waarschuwde voor onevenredige aandacht voor specifieke gebieden, zoals dat tot nu toe met het Midden-Oosten het geval is geweest.

Verhagen maakte zich maandag hard voor het invoeren van universele periodieke onderzoeken naar mensenrechten, die voor elk land volgens dezelfde procedure gehouden moeten worden. Maar er is binnen de raad een grote groep landen die dergelijke onderzoeken als bedreigend ervaart en ernaar streeft om deze werkwijze zo vrijblijvend mogelijk te houden.

Ook de onafhankelijkheid van de speciale rapporteurs staat ter discussie. Nederland, de Europese Unie en een aantal Latijns-Amerikaanse landen vinden dat de rapporteurs onafhankelijk moeten blijven en dat sommige van hen een mandaat moeten krijgen voor een specifiek land.