WASHINGTON - De Amerikaanse federale recherche, FBI, heeft illegaal vertrouwelijke informatie bemachtigd over verdachten. Dit zei vrijdag de inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Justitie, Glenn Fine.

Hij heeft een rapport opgesteld waarin hij de werkwijze van de FBI met betrekking tot mensen die van onder meer terrorisme werden verdacht als "oneigenlijk en illegaal" omschrijft. De FBI verkreeg zonder enig rechterlijk bevel vertrouwelijke informatie van bijvoorbeeld telefoonmaatschappijen, financiële instellingen of internetproviders.

Democratische politici hebben aangekondigd het rapport onder de loep te nemen. FBI-chef Mueller beloofde beterschap en minister van Justitie Gonzales zei dat deze vergissingen worden rechtgezet.