DEN HAAG - De nieuwe minister die belast is met Integratie, Ella Vogelaar, kraakt het wetsvoorstel dat haar voorganger heeft ingediend om criminele Antilliaanse en Arubaanse jongeren Nederland uit te kunnen zetten. Volgens Vogelaar is het plan dat ex-minister Rita Verdonk op de valreep naar de Tweede Kamer heeft gestuurd niet effectief en moeilijk uit te voeren. Ook raakt het slechts een kleine groep jongeren en is het draagvlak ervoor nihil.

Dat zei de PvdA-minister donderdag tijdens een spoeddebat. De PVV en VVD hadden haar naar de Kamer geroepen. De twee partijen hebben er moeite mee dat het zojuist aangetreden kabinet het wetsvoorstel intrekt, dat slechts enkele weken eerder werd ingediend.

'Blunder'

PVV-Kamerlid Raymond de Roon noemde dat voornemen een "blunder van jewelste". Ook volgens Henk Kamp van de VVD moet Nederland de mogelijkheid krijgen laagopgeleide jongeren uit de Antillen en Aruba die zich misdragen, weg te sturen.

Hun verzoek om het uitzetplan alsnog voor te leggen aan het parlement, vond geen gehoor bij Vogelaar. "Wij zijn ook niet voornemens met een gewijzigd wetsvoorstel te komen", voegde ze daaraan toe.

"Maar dat betekent absoluut niet dat we de problematiek niet serieus oppakken." De minister zei dat probleemjongeren waar nodig worden aangepakt. Daarnaast zal het kabinet zich inspannen om de jongeren uitzicht te geven op een beter leven.

Dwaalsporen

Het intrekkingsbesluit kon rekenen op bijval van een Kamermeerderheid. "Laten we ons richten op wat kan en wat moet. En niet op juridische dwaalsporen", aldus PvdA'er Jeroen Dijsselbloem. Hij doelde daarmee op adviezen van de Raad van State, die zich tot tweemaal toe zeer kritisch heeft uitgelaten over het uitzetplan.

Volgens SP'er Ronald van Raak "getuigt het van wijsheid dat het kabinet dit voorstel intrekt". Kamerlid Mirjam Sterk zei dat het CDA dit plan in het verleden heeft gesteund omdat het de partij ging om het doel en niet om het middel. "Dat doel was voorkomen dat kansarme jongeren kansloos worden." Sterk sprak vertrouwen uit dat dit doel wordt bereikt via reeds genomen maatregelen en de afspraken die het nieuwe kabinet heeft gemaakt om te voorkomen dat laagopgeleide jongeren uit de Antillen en Aruba afglijden.