DEN HAAG - D66 gaat een initiatief-wetsvoorstel indienen om te komen tot een gekozen minister-president. Die zou in de Tweede Kamer op zoek moeten naar een coalitie die hem steunt en vervolgens een kabinet moeten formeren. De gekozen premier zou aanzienlijk meer bevoegdheden moeten krijgen dan nu het geval is, bijvoorbeeld om ministers tussentijds te wisselen.

Bekijk video commentaar van Boris Dittrich

D66-lijsttrekker De Graaf heeft dit plan maandagochtend gepresenteerd tijdens een bijeenkomst met de pers. D66 is al sinds zijn oprichting voorstander van de gekozen minister-president, maar heeft nooit eerder een initiatief-wetsvoorstel daartoe ingediend.

De Graaf wees er maandag op dat ook tijdens de huidige verkiezingen de vraag centraal staat wie er minister-president zal worden, terwijl de kiezer daar geen rechtstreekse invloed op heeft.

In het systeem dat D66 voorstaat zou de verkiezing van de minister-president gelijktijdig plaats moeten vinden met de Tweede-Kamerverkiezingen. Omdat de premier een absolute meerderheid zou moeten halen, zullen er in de praktijk meestal twee rondes nodig zijn om hem of haar te kiezen. De Tweede-Kamer moet het recht houden de minister-president naar huis te sturen als die niet voldoet, aldus het D66-plan.

Om het voorstel in te voeren is wijziging van de Grondwet en een aantal andere wetten nodig. De Graaf erkende dat zijn voorstel op dit moment niet op voldoende steun in de Kamer zal kunnen rekenen. De D66-leider stelt verder voor dat na de verkiezingen van woensdag de informateur niet meer wordt aangewezen door de koningin, maar dat de nieuwe Tweede Kamer tijdens haar eerste vergadering op 30 januari bepaalt wie de vorming van een nieuw kabinet gaat leiden. Een wijziging van de Kieswet van enkele jaren terug heeft het mogelijk gemaakt voor deze aanpak te kiezen.