DEN HAAG - Het Centraal Planbureau (CPB) ziet door tijdgebrek geen kans om de verkiezingsprogramma's van CDA en PvdA nog voor de verkiezingen door te rekenen. De twee partijen hadden daarom gevraagd omdat ze al wekenlang de degelijkheid van elkaars financiële plannen bestrijden.

Het conflict tussen CDA-leider Balkenende en PvdA-leider Bos spitst zich toe op twee punten. Balkenende vindt dat de PvdA ten onrechte beweert dat met haar programma het financieringstekort over vier jaar is omgebogen in een overschot. Bos beschuldigt het CDA ervan met een forse verhoging van de ziekenfondspremies vooral de laagstbetaalden te treffen.

Maandagochtend hadden Balkenende en Bos hun verzoek bij het CPB neergelegd. Het planbureau laat nu weten niet voor de verkiezingen voldoende antwoorden te kunnen geven.

Tijd

In de aanloop naar verkiezingen rekent het CPB op verzoek van politieke partijen de verschillende programma's door. Omdat de tijd tussen de val van het kabinet en de verkiezingsdatum te kort was, ging het CPB deze keer niet aan de slag. Bovendien hebben de partijen begin januari, na opnieuw tegenvallende groeicijfers, hun financiële plannen nog aangepast.

In een geheime notitie die in kringen rond het kabinet circuleert schrijven ambtenaren van het ministerie van Financiën overigens dat CDA, VVD en PvdA er ten onrechte vanuit gaan dat zij met hun plannen in 2007 een begrotingsoverschot halen.

De ambtenaren rekenen voor dat het CDA niet op een overschot van 0,5 komt maar op een tekort van 0,3 procent. Bij de VVD doet zich vrijwel hetzelfde voor. De liberalen beweren op een overschot uit te komen maar dat blijkt een tekort van 0,2 procent te zijn.

PvdA

De PvdA komt het slechtst uit de berekeningen. Waar de sociaal-democraten beweren te koersen op een structureel overschot van 0,3 procent, een cijfer waaruit conjuncturele schommelingen gehaald zijn, rekenen de ambtenaren op een tekort van 0,2 procent. Het feitelijke saldo van de PvdA valt in vergelijking met CDA en VVD ook het minst uit. De notitie spreekt van een feitelijk tekort van 0,8 procent.