DEN HAAG - Frauderende bouwbedrijven komen op een zwarte lijst te staan waardoor zij uitgesloten worden bij aanbestedingen van de overheid. Ook moeten zij voortaan bewijzen of de rekening die zij voor werkzaamheden presenteren niet te hoog is.

Dit zijn twee van de maatregelen die het kabinet vrijdag heeft genomen om fraude in de bouwwereld tegen te gaan. Het kabinet gaat zelf onderzoeken wat de omvang van de fraude is, en op welke wijze aanbestedingspraktijken aangepast moeten worden.

Volgens Haagse bronnen komen ook bedrijven die van het Openbaar Ministerie een schikking aangeboden krijgen na een verdenking van fraude op de zwarte lijst te staan. Overigens betekent dat volgens deze bronnen niet dat ook de drie frauderende bouwbedrijven die de Schipholtunnel hebben aangelegd op de lijst komen te staan. Zij werkten in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen, en niet van de overheid.

Ook lopende bouwprojecten kunnen worden doorgelicht. Bouwondernemingen moeten aannemelijk maken of de aanneemsom wel een afspiegeling van de reële kosten is. Volgens vice-premier Borst is het mogelijk dat de maaregelen een revolutie in de bouwwereld ontketenen. "Het is niet plezierig wanneer hierdoor bouwbedrijven failliet gaan, maar we vinden het belangrijker dat er niet gesjoemeld wordt met belastinggeld."

Dinsdag stuurt het kabinet een brief aan de Tweede Kamer waarin de details zijn uitgewerkt. De Kamer bereidt inmiddels zelf een parlementaire enquête voor over de bouwfraude, waarvan voor de kerst nadere bijzonderheden over de onderzoeksopdracht worden verwacht.