Doe de tunneltest met de computersimulator of lees de tips over hoe u veilig door de tunnels kunt gaan op weg naar uw bestemming.

Rijden in een tunnel vraagt om ander rijgedrag in vergelijking met rijden op de open weg. Op anwb.nl kunt u dat uitproberen. Een computersimulatie leert u op speelse wijze hoe u in een tunnel het beste kunt handelen.

Doe hier de tunneltest.

Veilig in de tunnel, tips:

Voordat u de tunnel inrijdt:

• Doe uw lichten aan en zet uw zonnebril af
• Zet uw radio op de aangegeven frequentie
• Houd u aan de voorgeschreven snelheid

Rijden in de tunnel

• Houd zoveel mogelijk rechts
• Houd tenminste 2 sec. of 50m. afstand t.o.v. uw voorligger

Bij file in de tunnel

• Alarmlichten aan
• Motor uitschakelen
• Auto alleen verlaten op aanwijzing van het tunnelpersoneel

Bij pech of ongeval

• Alarmlichten aan
• Auto zoveel mogelijk rechts parkeren, liefst op pechstrook/plaats
• Motor uitschakelen
• Zo mogelijk rechts uitstappen
• Melding pech of ongeval via SOS telefoon
• Eerste hulp biedt bij ongeval

Bij rook en brand

• Zie ongeval of pech
• Sleutel in contact laten
• Wacht niet op hulp maar verlaat de auto zo snel mogelijk
• Met eigen of aangeboden middelen brand blussen; lukt dit niet, dan
via vluchtweg de tunnel zo snel mogelijk verlaten (weg van het vuur)

Tunnels getest

De ANWB en haar zusterclubs hebben verschillende tunnels getest. Deze testen hebben er mede toe geleid dat de Europese ministerraad voor transport richtlijnen heeft opgesteld. Zijn de tunnels veilig waar u op weg naar uw vakantiebestemming doorheen rijdt?