Stoken op hout is hot. Wat mag er eigenlijk allemaal in de haard? En is dat wel gunstig voor het milieu of voor uw energienota, vergeleken met stoken op gas of elektrische warmte?

Volgens cijfers van Milieu Centraal heeft een op elke vijf huishoudens in Nederland een haard of kachel. Doorgaans naast een gasgestookte cv-ketel, dus de haard is zelden de enige bron van warmte. Maar mensen waarderen hun ‘eigen haard’ bovengemiddeld. Vanwege zijn
nostalgische uitstraling, de huiselijke gezelligheid. En, heel concreet, vanwege de extra behaaglijkheid op koude winterdagen. Die populariteit is begrijpelijk: de oranje gloed van een knappend vuur brengt een warmte die je niet alleen kunt voelen, maar die je zelfs met eigen ogen kunt zien.

Besparen
Specifiek voor de vrijstaande houtkachels, pelletkachels en tegel- en speksteenkachels komt daar nog een argument bij: wie ’s winters vroeg in de avond de thermostaat een paar graden lager zet en alleen de woonkamer verwarmt met deze warmtebronnen, bespaart flink wat gas en verbruikt een redelijk duurzame brandstof. De boom waarvan het hout afkomstig is, heeft
bij het groeien CO2 uit de atmosfeer onttrokken. Daardoor verstoort het stoken van hout de CO2-balans nauwelijks, zolang het hout afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos waarbij voor elke gekapte boom een nieuwe boom wordt aangeplant.

Duurzaam hout
Het ene brandhout is het andere niet. Klassiek hakhout is vaak niet droog genoeg als het de kachel in gaat en verbrandt daardoor onvolledig. Beter zijn houtbriketten: gemaakt van afval
van de houtindustrie zonder enige toevoeging. Kleiner dan briketten zijn houtpellets. Dit zijn compacte ronde staafjes, eveneens geperst van zuiver afvalhout. Ze branden bij hoge temperatuur en zijn daardoor alleen geschikt voor gebruik in zogenaamde pelletkachels. Minder gunstig voor het milieu zijn briketten van zaagsel, paraffine of bruinkool. Die geven bij verbranding veel schadelijke stoffen en roetdeeltjes. Ronduit slecht is het verbranden van geverfd of geïmpregneerd
hout, restjes spaanplaat, triplex en hardboard. Daarbij komen zelfs kankerverwekkende stoffen vrij.

Warmer met HR
Tegelijk moeten we reëel zijn. Ondanks veel slimme vondsten zoals warmterecirculatie en herverbranding van rookgassen, komt het rendement van de gemiddelde houtkachel niet in de buurt van de warmteopbrengst van een moderne HR-ketel (zie tabel). Door de kosten van het hout en het relatief lage rendement is warmte winnen uit hout duurder dan warmte winnen uit gas. Ook de gezondheid speelt mee: de verbranding is lang niet altijd volledig, bijvoorbeeld als de haard nog niet op temperatuur is, of als het brandhout klam of vochtig is. Daardoor komen er schadelijke stoffen vrij in de huiskamer of uit de schoorsteen. Een vergelijking maken tussen het stoken van gas en hout en de gevolgen voor het milieu is lastig. Aardgas stoken – in welke vorm dan ook – draagt bij aan het broeikaseffect door CO2-uitstoot, maar geeft nagenoeg geen uitstoot van andere schadelijke stoffen. Houtkachels zijn gunstiger uit het oogpunt van CO2, maar kunnen meer vervuilende teerachtige stoffen of stikstof- en zwaveldioxide uitstoten. Daardoor zijn ze ongunstig voor het binnenmilieu.

Elektrisch
En dan is er natuurlijk nog de elektrische haard: een open haard met het gebruiksgemak van een lamp – schakelaar om en genieten maar! Bij gebruik van groene stroom zijn er minder milieuvervuilende emissies, omdat er schoon wordt opgewekt. Maar eerlijk is eerlijk: rendabel is de
elektrische haard niet als het gaat om warmteafgifte. Zeker wanneer zo’n haard in de muur is ingebouwd. Die haarden zijn mooi voor de sfeer, maar stralen de warmte vaak niet de woonkamer in en geven de warmte vooral af aan de muur, een warmteverlies van bijna 100%!

Zeven stooktips
1. Laat uw schoorsteen professioneel vegen voor een betere trek en ter voorkoming van brand.
2. Zelfs in een ‘allesbrander’ kunt u niet zomaar alles stoken, alleen schoon en droog hout.
3. Stook niet als het mistig of windstil is, zo vermijdt u overlast in de buurt.
4. Ventileer altijd in huis door een rooster of bovenluik open te zetten. Luchten (gangdeur op een kier of extra raam gedeeltelijk open) is nodig zodra u gaat stoken op hout. Een gesloten houtkachel heeft per uur ongeveer 50 m3 verse lucht nodig, een open haard zelfs tot 250 m3 (de hoeveelheid lucht in een gemiddelde eengezinswoning).
5. Pas op voor grijze, grijsblauwe of zwarte rook; dat wijst op onvolledige verbranding.
6. Reinig haard of kachel niet met een stofzuiger; gloeiende restjes kunnen uw stofzuiger(zak) in brand zetten.
7. Leeg de aslade niet bij het gft-afval maar in de bak voor het restafval.