AMSTERDAM - In Europa probeert men de elektrische auto te promoten met allerhande voordelen, maar de subsidie op dergelijke auto’s blijkt weinig uit te maken. Onderzoek van JATO Dynamics wijst uit dat andere factoren op dit moment belangrijker zijn.

Over de eerste zes maanden van 2011 gingen er in de 15 onderzochte EU landen volgens JATO 5.222 EV’s op kenteken. Dat is weliswaar een forse stijging ten opzichte van de 507 exemplaren die in dezelfde periode in 2010 werden verkocht, maar de subsidiëring door de overheid blijkt daarbij niet veel uit te maken. In Duitsland werden bijvoorbeeld de meeste elektrische auto’s verkocht, terwijl de subsidie daar maar €380 bedraagt. Denemarken geeft ruim €20.000 subsidie, maar daar werden slechts 283 EV’s verkocht.
Volgens JATO onderzoeker Gareth Hession zijn andere factoren meer van belang dan het financiële aspect. “Het is redelijk om aan te nemen dat factoren als stedelijke ontwikkeling en infrastructuur van laadpalen een grotere rol spelen dan we voorheen dachten.” Ook de vrijstelling van congestion charge in Londen en het gebruik mogen maken van busbanen in Oslo blijken meer invloed te hebben op het koopgedrag dan subsidie.
Op korte termijn verwachten de onderzoekers echter wel een flinke stijging in het aantal EV-verkopen. De verbetering van de infrastructuur en de gewenning aan het idee van elektrisch vervoer zullen daarvoor zorgen. Fabrikanten moeten volgens de onderzoekers vooral proberen de zorgen over het praktisch nut en het gebruiksgemak proberen weg te nemen. 

Vraag nu een proefrit aan via AutoWeek