Stel: je hebt jaren geleden een hypotheek afgesloten, maar je hypotheekverstrekker is om een of andere reden niet meer actief. Wat gebeurt er dan met je hypotheek?

Het kan zijn dat je geldverstrekker of je tussenpersoon niet meer bestaat. Maar je hypotheek is er nog wel degelijk. Logisch dat je je afvraagt of je actie moet ondernemen. En zo ja, wat je moet doen.

Overstappen naar een andere verstrekker? Wat gebeurt er met je hypotheekschuld? En wat moet je doen als het einde van je rentevaste periode nadert?

Hypotheekverstrekker of tussenpersoon

Allereerst is er een verschil tussen een hypotheekverstrekker die niet meer actief is en een tussenpersoon. In het laatste geval heeft het geen gevolgen voor je hypotheek, maar wel voor de plaats waar je terecht kunt voor advies.

Wanneer je hypotheekverstrekker om welke reden dan ook niet meer bestaat, betekent dit niet dat door hem verschafte hypotheken niet meer bestaan. Die zijn overgegaan in de handen van (een) andere geldverstrekker(s). Daarvan krijg je persoonlijk bericht.

In dat geval gelden nog dezelfde regels voor je hypotheek, maar het zegt niets over het rentevoorstel dat je krijgt bij het eventueel verlengen of verhogen van je hypotheek.

Strengere regels

Een onafhankelijk adviseur kan je precies vertellen hoe je ervoor staat. En wat de mogelijkheden zijn voor het geval je erover denkt om over te stappen naar een andere verstrekker of om je hypotheek aan te passen.

Sommige verstrekkers kunnen daar namelijk strengere regels aan stellen. Goed dus om met je dossier langs te gaan bij een onafhankelijk adviseur.