Nederlanders maken zich zorgen over klimaatverandering. De zorg over klimaatverandering is zelfs vergelijkbaar met die voor oorlogen. 71 procent maakt zich er in beperkte tot grote mate zorgen over, alhoewel 3 op de 10 dit nu vanwege de coronacrisis wat minder urgent vinden. De meerderheid vindt het even urgent of zelfs meer urgent.

Dat blijkt uit een onderzoek naar de emoties die mensen voelen bij klimaatverandering. Dit onderzoek is, in opdracht van energiebedrijf Vattenfall, in zeven landen door pr-bureau APCO uitgevoerd in samenwerking met klimaatpsychologe Renee Lertzman.

Vooral negatieve berichtgeving over klimaatverandering

Een andere belangrijke uitkomst van dit onderzoek is dat het voeren van een evenwichtig gesprek over het klimaat mensen kan aanzetten tot actie. Daar moet echter nog wat voor gebeuren, want circa 60 procent van de berichtgeving wordt momenteel gezien als negatief. Slechts 12 procent van de mensen kan zich verhalen over positieve vooruitgang in de media herinneren.

Het feit dat mensen onvoldoende stimulerend nieuws zien over de positieve vooruitgang die wordt geboekt, leidt tot angst, woede, machteloosheid en vooral tot minder actie om klimaatverandering tegen te gaan.

Maar er is een simpele manier om zelf mensen aan te sporen om wél over te gaan tot actie.

Positief nieuws werkt door

Onderzoek toont namelijk aan dat mensen juist meer geneigd zijn om bij te dragen aan een oplossing voor klimaatverandering wanneer ze positieve voorbeelden tegenkomen. Andere bedrijven, overheden en personen klimaatverandering zien aanpakken inspireert. Het geeft een goed gevoel en leidt tot verdere actie. Zoals het actief maken van klimaatbewuste keuzes.

Wees je dus bewust van de impact die negatieve berichtgeving over het klimaat op je kan hebben en deel vooral positief nieuws over behaalde successen en vooruitgang in de strijd tegen klimaatverandering.

Een positief voorbeeld

Een bedrijf dat al veel positieve stappen zet om klimaatverandering tegen te gaan, is Vattenfall. Ze zetten zelf enorme stappen om meer fossielvrije energie produceren. Maar dat alleen is niet genoeg. Er moet meer gebeuren om werkelijk fossielvrij te kunnen leven binnen één generatie.

Daarom werken ze samen met de industrie, de overheid en bedrijven om de uitstoot van transport, huishoudens en productie te verminderen. Er worden voortdurend nieuwe innovaties en oplossingen ontwikkeld en geïntroduceerd in ons dagelijks leven.

Maar ze vragen ook jou om hulp: begin met delen van positief nieuws over klimaatverandering. Zelfs zulke kleine stappen maken allemaal samen een groot verschil.

Kijk hoe jij stapje voor stapje nog meer kunt bijdragen aan een oplossing voor klimaatverandering op vattenfall.nl.