Elke dag komen er circa 227 duizend mensen bij op aarde en naar verwachting zullen er in 2050 bijna 10 miljard mensen zijn. Deze groei in combinatie met een toenemende welvaart is een extra uitdaging voor de noodzakelijke transitie naar een duurzame samenleving.

In 2050 zal naar alle waarschijnlijkheid bijna 70 procent van de wereldbevolking in een stedelijke omgeving wonen. Door de verwachte groeiende vraag naar nieuwe infrastructuur, woningen of bijvoorbeeld alledaagse producten als telefoons, zal ook de vraag naar hulpbronnen en materialen als cement, staal, plastic, energie en brandstof toenemen. Juist deze zware industrie, energie- en transportsector veroorzaken de meeste CO2-uitstoot.

Duurzame productie van materialen

"We moeten oplossingen vinden om het gebruik van fossiele grondstoffen en de CO2-uitstoot te verminderen, maar tegelijkertijd ook economische groei en sociale vooruitgang mogelijk maken", legt Martijn Hagens, CEO bij energiebedrijf Vattenfall uit.

"Naast het stimuleren van duurzaam gedrag bij consumenten moet daarom ook ingezet worden op duurzame productie van veelgevraagde materialen zoals cement, staal en plastic. We moeten dus nieuwe manieren vinden in hoe we leven, hoe we bouwen en hoe we produceren."

Samenwerken aan elektrificatie

Samenwerking speelt een cruciale rol, zegt Hagens. "Vattenfall wil fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk maken. De eerste stap is natuurlijk om onze eigen productie CO2 vrij te maken. Maar daarmee zijn we er niet. Als we onze doelstelling willen halen moet er ook gekeken worden naar andere industrieën en sectoren waar veel uitstoot plaatsvindt. Alleen door samenwerking tussen bedrijven en overheden wordt een fossielvrije toekomst daadwerkelijk mogelijk."

Voornamelijk water als emissie

Vattenfall werkt samen met industriële partners en overheden aan nieuwe manieren om de klimaatimpact van de industrie te beperken, met elektriciteit als krachtbron én innovatiebron.

Een voorbeeld van zo'n samenwerking is HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology), een joint venture tussen energiebedrijf Vattenfall, mijnbouwbedrijf LKAB en staalfabrikant SSAB. Samen hebben zij als doel om fossielvrij staal te produceren met fossielvrije elektriciteit en waterstof in plaats van fossiele brandstof.

In 2021 wordt de pilot fabriek opgeleverd waar per uur 1 ton fossielvrij staal geproduceerd kan worden, wat per ton staal een besparing van 1,6 ton CO2 betekent. Als de pilot goed verloopt, volgt een demo fabriek die vanaf naar verwachting 2026 zo'n miljoen ton commercieel staal per jaar kan produceren, met voornamelijk water als emissie.

Fossielvrij staal betaalbaar voor de consument

Een fossielvrije industrie is technisch mogelijk en onderzoek wijst uit dat ondanks de grote benodigde investeringen, de eindproducten voor consumenten ook betaalbaar kunnen blijven. Zo hoeft een auto gemaakt van fossiel vrij staal slechts zo'n 1 procent duurder te zijn dan een auto gemaakt met traditioneel staal. Duurzame processen schaalbaar maken en de bijbehorende eindproducten betaalbaar houden – dat is de uitdaging waar de industrie voor staat.

Ontdek meer over de rol van fossielvrije elektriciteit bij de verduurzaming van de samenleving op Vattenfall.nl of bekijk onderstaande video:

Fossielvrije elektriciteit om de uitstoot van CO2 te verminderen
1
Fossielvrije elektriciteit om de uitstoot van CO2 te verminderen