Nederland kan op het water zo veel energie opwekken, dat de Noordzee gezien zou moeten worden als dertiende provincie van Nederland. Dit stelt onderzoeksorganisatie TNO.

Volgens de onderzoeksorganisatie bieden windmolenparken, waterstofcentrales, zonnepanelen op de Noordzee enorme kansen voor economie en natuur.

Een mijlpaal

In het Nederlandse deel van de Noordzee zorgen vier windparken nu al voor zo’n duizend megawatt aan elektriciteit. En eind maart 2020 werd voor het eerst in de geschiedenis meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen dan uit fossiele bronnen gewonnen.

Een mooie mijlpaal volgens TNO, maar wel één met een flinke kanttekening. Als de windmolens namelijk te snel draaien, kan het elektriciteitsnet het niet aan.

Wind en waterstof

Ton de Jong, managing director TNO EnergieTransitie, vertelt: “Het energiesysteem van de toekomst is een geheel van slim op elkaar afgestemde elementen. Als het te hard waait, of de zon te veel schijnt, moeten we die energie kunnen opslaan.”

Dat laatste kan in de toekomst wellicht met waterstof, dat TNO wil gaan opwekken in de eerste waterstofcentrale op zee. Deze waterstofcentrale staat op wat ooit een olieplatform was en is de eerste ter wereld.

Een kraamkamer voor het zeeleven

Naast de eerste waterstofcentrale heeft TNO de primeur van de eerste zeewier-akker op zee. De oogst ervan wordt gebruikt om biobrandstoffen te maken.

Behalve een bron van schone energie, kunnen de akkers een kraamkamer zijn voor het zeeleven. Hetzelfde geldt voor de ruimte onder drijvende zonnepanelen, een andere veelbelovende techniek waar TNO aan werkt.

Eerste contouren

Door van de Noordzee een dertiende provincie te maken voorziet de onderzoeksorganisatie dat natuur en economie elkaar bij uitstek zullen versterken.

Ton de Jong: “De eerste contouren ervan kunnen we nu al voor ons zien”. Benieuwd naar deze eerste contouren? Lees dan verder op de website van TNO en zie het voor je.