Dit artikel is afkomstig uit Plus Magazine. In juli treedt de Donorwet in werking. Wie niets regelt, geeft daarmee automatisch toestemming voor donatie van organen en weefsels. Wat moet je weten en doen?

Voor wie al een keuze heeft doorgegeven voor of tegen donatie na overlijden, verandert er niets. De negen miljoen Nederlanders die nog geen keuze hebben gemaakt, ontvangen na 1 juli een brief met de oproep dit alsnog te doen. Daarna krijgen zij een herinneringsbrief. Maar wat gebeurt er nu als je geen keuze doorgeeft?