Bijna een miljoen 65-plussers gebruikt dagelijks vijf of meer geneesmiddelen, blijkt uit cijfers van het RIVM. En dat worden er alleen maar meer. Ouderen gebruiken daarbij ook meer en meer verschillende medicijnen tegelijk.

Mensen van 65 jaar of ouder die veel medicijnen gebruiken, lopen hierdoor gezondheidsrisico’s. Soms met onnodige ziekenhuisopnamen tot gevolg.

Tienduizenden ziekenhuisopnames

Jaarlijks belanden tienduizenden ouderen in het ziekenhuis door verkeerd medicijngebruik. Onjuist gebruik van geneesmiddelen of vermijdbare bijwerkingen vergroten het risico op valincidenten bij ouderen.

Het merendeel van deze ziekenhuisopnames wordt onder 65-plussers dan ook veroorzaakt doordat zij flauwvallen of iets breken. Ook complicaties in het spijsverteringsstelsel komen regelmatig voor, blijkt uit het rapport Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid.

Lastig om medicijnoverzicht te bewaren

De meeste ouderen die na verkeerd medicijngebruik in het ziekenhuis belanden, zijn chronisch ziek en gebruiken veel geneesmiddelen. Onderzoek van de HVA, Amsterdam UMC en het OLVG toont aan dat zij het overzicht vaak niet kunnen bewaren. Hierdoor worden medicijnen niet op de juiste manier gebruikt.

65-plussers lopen zo gezondheidsschade op door een verkeerde dosering, onjuiste inname van medicijnen, een ongunstige wisselwerking tussen verschillende geneesmiddelen of vermijdbare bijwerkingen. Maar lang niet altijd ligt de oorzaak bij de patiënt.

Ook gebrekkige informatietechnologie en slechte samenwerking tussen diverse zorgverleners staan bekend als veroorzakers van verkeerd medicijngebruik.

Nieuwe service voorkomt verkeerd medicijngebruik

Betere communicatie tussen zorgverleners, de apotheek en patiënten kan verkeerd medicijngebruik deels voorkomen. Farmaceut Teva heeft daarom een nieuwe apotheekservice gelanceerd: Mijn Geneesmiddel in Beeld®. Hiermee kunnen patiënten (plus mantelzorgers en professionele zorgverleners) op eenvoudige wijze alles zien over hun medicijnen.

Begrijpelijk overzicht van alle medicijnen

Mijn Geneesmiddel in Beeld® helpt met een innamekaart een beter overzicht te creëren van alle medicijnen die een patiënt gebruikt. Deze begrijpelijke innamekaart wordt gratis bij de apotheek meegegeven. Op papier of per mail.

Zo zie je in één oogopslag welke middelen je moet nemen, waarvoor het geneesmiddel is bedoeld, in welke dosering je het inneemt en op welke tijdstippen. Met de begrijpelijke pictogrammen in één overzicht voorkom je eenvoudig dat jijzelf of iemand in je omgeving geneesmiddelen op een verkeerde manier inneemt.

Bij jouw apotheek

Vraag naar MijnGIB bij jouw apotheek. De service is nu al bij een aantal apotheken beschikbaar en wordt dit jaar verder uitgebreid. Kijk op www.MijnGiB.nl welke apotheken hier al gebruik van maken.

NL/GEN/19/0126