Vakkennis staat niet langer op nummer 1 in de top 3 van opleidingsbehoeften. Toch wil maar liefst 41 procent vaker dan eens per jaar een opleiding volgen. Wat willen werknemers dan leren?

Springest, de site waar je alles vindt om naast je werk te leren, vroeg het aan 3.257 professionals, in samenwerking met NIDAP. Aan welke kennis en vaardigheden hebben professionals behoefte? En op welke manier willen zij leren?

De Opleidingsmonitor 2015-2016, het jaarlijkse onderzoek naar de opleidingsbehoeften van werkend Nederland, toont aan dat werknemers flexibiliteit dit jaar als belangrijkste vaardigheid beschouwen. Vakinhoudelijke kennis, communicatie, soft skills en samenwerken volgen pas daarna.

Blijven leren

Door reorganisaties, automatisering en bezuinigingen kiezen steeds meer werknemers ervoor om naast hun werk te blijven leren. 41 procent van de werknemers geeft zelfs aan vaker dan eens per jaar een opleiding, training of e-learning te willen volgen.

Dit leren gebeurt zowel met eigen middelen, als verzorgd door de werkgever. De meeste werkgevers menen dan ook veel energie te steken in duurzame inzetbaarheid. Maar liefst 23 procent betaalt zijn opleiding of training echter alsnog volledig zelf. 67 procent geeft aan dat de werkgever zijn opleiding volledig (49 procent) of gedeeltelijk (18 procent) betaalt.

Eén op de vijf werknemers ontvangt een vrij te besteden opleidingsbudget. De hoogte hiervan varieert.

Meer weten? Download het gratis onderzoeksrapport op Springest.nl.