De totale hoeveelheid voedselverspilling in Nederland ligt tussen 1,7 en 2,6 miljard kilo. Consumenten zijn de grootste verspillers en verantwoordelijk voor 0,8 kilo hiervan. Nederlanders gooien per persoon 50 kilo voedsel per jaar weg.

We gooien in Nederland 1 miljoen broden per dag weg! Dit zijn zo’n 28 miljoen boterhammen. Er van uitgaande dat mensen tussen de middag gemiddeld 4 sneetjes brood eten, zouden hiervan 7 miljoen mensen per dag kunnen lunchen. Dit staat gelijk aan de hele Randstad. 

Kilo’s afval
Huishoudens kopen 368 kg per inwoner per jaar aan vast voedsel. Hiervan is 349 kg eetbaar en 19 kg onvermijdbaar verlies. Van het eetbare voedsel wordt zo’n 14% verspild. Dat is jaarlijks bijna 50 kilo per persoon en 105 kilo per huishouden.

Duur grapje
Hiermee gooit de Nederlandse consument voor ongeveer 2,5 miljard euro aan eetbaar voedsel per jaar weg. Dat is jaarlijks zo’n 340 euro per huishouden en ruim 150 euro per persoon. De grootste verspillers zijn eenpersoonshuishoudens, gezinnen met (jonge) kinderen, en jongeren onder 25 jaar.

Belasting
Voedselverspilling is belastend voor het milieu. Het kost energie en grondstoffen om voeding te produceren, vervoeren, bewerken, verpakken, bewaren en bereiden. Voedselresten van consumenten zijn moeilijk terug te winnen en weer hoogwaardig in te zetten, omdat ze gemengd zijn met overig vuilnis. 

Bewustwording
De voedselverspilling is zo hoog, omdat we te veel kopen, te grote hoeveelheden koken, en voedsel dat best nog gegeten kan worden al weggooien. Hiervan is de Nederlander zich te weinig bewust. 76% Van de Nederlanders denkt minder te verspillen dan andere landgenoten. Terwijl de eigen voedselverspilling veel hoger is dan geschat.

Meer info en tips om voedselverspilling te reduceren is te vinden op kliekipedia.nl. Of praat met ons mee: #kliekipedia.