Kinderen mogen niet stemmen. Maar de keuze die volwassenen 15, 16 en 17 maart in het stemhokje voor de Tweede Kamerverkiezing maken, heeft ook invloed op hun verdere leven. Kinderrechtenorganisatie Save the Children roept daarom iedereen op om kinderrechten mee te nemen in de overwegingen op welke partij je stemt. Want wanneer zij geen stem hebben, is die van jou extra belangrijk. Wil je de belangen en rechten van kinderen laten meewegen in je stemkeuze? Dan kun je hierop letten.

Kinderen mogen nog niet bepalen wie hen vertegenwoordigt in het parlement. Zij hebben alleen invloed op politieke besluitvorming door projecten als Speaking Minds van Save the Children. Speaking Minds koppelt jongeren en beleidsmakers en geeft jongeren die normaal niet gehoord worden een stem.

Door de rechten van kinderen mee te nemen in de overweging op wie je stemt, geef je de rechten van kinderen een plek in de politieke besluitvorming. Zo kom je met je stem niet alleen op voor kinderen in Nederland, maar voor kinderen in de hele wereld.

Politieke keuzes hebben invloed op kinderen

Bijna elke politieke keuze heeft uiteindelijk invloed op het welzijn van kinderen. Zo hebben de COVID-19-maatregelen negatieve gevolgen voor de kwaliteit van onderwijs en het mentale welzijn van kinderen, blijkt uit internationaal onderzoek van Save the Children. Negatieve gevoelens nemen toe en gaan gepaard met slaapproblemen, verminderde eetlust, verandering in het omgaan met emoties en meer agressief gedrag.

Maar ook de buitenlandse handelsbetrekkingen van Nederland hebben effect op kinderen. Die kunnen kinderarbeid over de grens doen verminderen of juist laten toenemen.

Toenemende werkloosheid

De toenemende werkloosheid heeft ook invloed op het welzijn van kinderen. In 2018 groeiden ruim 264.000 kinderen al op in armoede, waarvan 103.000 kinderen in een gezin met een langdurig laag inkomen. Dit blijkt uit het rapport Armoede en Sociale Uitsluiting van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Door de COVID-19 pandemie zal dit aantal alleen maar toenemen, verwacht ook minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit blijkt uit zijn antwoorden op Kamervragen over het bestemmen van geld uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) voor kinderen in armoede.

Schrijnende gevolgen

Kinderen die opgroeien in armoede krijgen minder goed te eten en hun persoonlijke ontwikkeling kan achterlopen. Zo kunnen ze zich vaak minder goed concentreren op school. Daarnaast lopen ze een groter risico om later zelf met armoede en schulden te maken te krijgen.

Marissa (18) – oud-deelnemer en ambassadeur van Speaking Minds: "Door een nare situatie waarin mijn moeder terechtkwam had ze weinig geld om voor mij en mijn broertje te zorgen. Omdat mijn moeder veel werkte, ben ik voor mijn broertje gaan zorgen. Dat was best zwaar. Gelukkig kwam het project Speaking Minds op school. Het heeft me zelfvertrouwen gegeven omdat er naar me geluisterd werd en omdat ik wat kon betekenen voor anderen. Nu weet ik ook beter hoe ik met geld moet omgaan."

Elk kind heeft recht op sociale zekerheid en hoort niet in armoede op te groeien. Hier wordt in de politieke programma's gelukkig ook relatief veel aandacht aan besteed, weet Save the Children.

Kindvriendelijk stemmen: zo maak je een keuze

Met jouw stemgedrag heb je invloed op het welzijn van kinderen. Kinderrechtenorganisatie Save the Children roept iedereen daarom op om kinderrechten mee te nemen in je overwegingen op welke partij je 15, 16 of 17 maart stemt.

Vrijwel alle politieke partijen hebben aandacht voor problemen die kinderen raken. Elke partij legt daarbij andere accenten en maakt andere keuzes in de oplossingen. In de handige kieswijzer is samengevat wat de partijen over kinderrechten in hun programma hebben staan. Dit helpt je om een goed onderbouwde keuze te maken.

Kijk op savethechildren.nl/verkiezingen hoe de rechten van kinderen in verkiezingsprogramma's zijn meegenomen.