Meer openheid geven aan de samenleving over hoe beleid over de zorg tot stand komt. Vanuit die gedachte gaat de ICT-infrastructuur van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) mee in de digitale transitie. Voor meer efficiency en transparantie.

De nieuwe Wet open overheid (Woo), die nu in de Eerste Kamer ligt, maakt het straks mogelijk dat mensen makkelijker inzage krijgen in onderzoeksrapporten, subsidieverzoeken en beleidsalternatieven. Deze wet verplicht de overheid om openbare informatie rechtstreeks toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld door automatische publicatie op een overheidswebsite.

Zorg raakt de hele samenleving

VWS wil transparant zijn over al het beleid rondom de zorg, die goed, betaalbaar en beschikbaar moet blijven. Denk aan: hulp en zorg voor de jeugd, het vergoeden van medicijnen, orgaandonatie, vaccinaties. Stuk voor stuk onderwerpen waarvoor veel maatschappelijke en politieke belangstelling is.

De nieuwe wet is een extra stimulans voor meer openheid. Iedereen heeft straks meer toegang tot de dossiers van het ministerie. Van journalisten tot burgers. VWS kan hiermee online duidelijker maken hoe beleid tot stand komt. Waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Wat de achterliggende motivaties zijn.

Naar een betrouwbaar dossiersysteem

Die informatie zit verspreid over het hele ministerie. Er zijn tientallen ambtenaren actief op een thema. Er wordt gemaild, getwitterd, gebeld. Beleidsstukken en notities circuleren. Dus heeft de nieuwe wet impact op het werk van de ruim 1.200 medewerkers die bij VWS rondlopen. Zij zullen anders moeten omgaan met informatie.

De ICT’ers van VWS buigen zich over de vraag hoe je moderne en betrouwbare ICT ontwikkelt voor het hele departement. Systemen, DMS, CRM, die het eenvoudiger maken om informatie meer gestructureerd te organiseren.

Dat vereist meer van ICT’ers dan alleen kennis van alle bits en bites. Hiervoor zijn professionals nodig die weten op welke manier besluiten tot stand komen. Hoe beter met informatie kan worden omgegaan. En hoe technische oplossingen een rol kunnen spelen als straks de nieuwe Woo wordt ingevoerd. ICT’ers die de interne klant aan het moderne technische aanbod kunnen verbinden.

Solliciteer

Ben jij ICT'er en wil je meewerken aan de uitdaging om de zorg in Nederland toegankelijk en betaalbaar te houden? Lees meer over het werk van adviseurs informatievoorziening bij VWS en andere ICT’ers bij de Rijksoverheid op werkenvoornederland.nl.