RECLAME - Het gaat goed met de supermarkt. Dit jaar besteden Nederlanders meer geld dan ooit aan boodschappen. Particuliere beleggers springen daar handig op in door in het vastgoed van supermarkten te beleggen.

De omzet van supermarkten in Nederland groeit dit jaar sterker dan ooit. Over heel 2020 stijgt de optelsom van alle kassabonnetjes met ongeveer 7 procent tot ruim 40 miljard euro, verwacht onderzoeksbureau IRI.

Luxere producten, meer marge

Die groei komt volgens retailspecialist prof. dr. Cor Molenaar van de Erasmus Universiteit in Rotterdam deels door de coronacrisis. Door de sluiting van horeca kan men niet uit eten, en wordt er dus vaker thuis gegeten. Maar dat verklaart hooguit ongeveer de helft van de groei, stelt hij. "Daarnaast zijn er drie trends waardoor we steeds meer uitgeven bij de supermarkt. En die zetten ook de komende jaren door."

Allereerst kiezen consumenten volgens Molenaar vaker voor luxe. "We kopen meer hoogwaardige, dure versproducten en kant-en-klaarmaaltijden. Daarnaast zie je dat supermarkten een restaurantfunctie krijgen: ze bieden ook warme maaltijden, zelf of 'shop-in-shop'. In het buitenland zie je dat al meer, en dat komt ook hierheen. Waarom denk je dat Jumbo restaurantketen La Place heeft overgenomen? Ten derde is de supermarkt steeds meer een sociale ontmoetingsplaats geworden, zeker nu we andere aankopen steeds vaker online doen."

Particuliere beleggers profiteren mee

De groei trekt ook de aandacht van beleggers, merkt vastgoedbeleggingsonderneming Reyersen van Buuren in Amstelveen. "Particulieren krijgen nauwelijks rente op hun spaargeld en de beurs is zeer onvoorspelbaar. Zij kiezen steeds vaker voor supermarktvastgoed", aldus algemeen directeur Jan Willem van der Kun.

"De belangstelling is groot. Toen we pasgeleden een nieuwe fondsemissie introduceerden - inmiddels het negentiende supermarktvastgoedfonds - zat die in twee dagen vol", vertelt Van der Kun. "Daarom is besloten om de emissie flink uit te breiden. Ook daar is veel animo voor."

Laagdrempelig

Van der Kun is niet verrast door die toegenomen interesse in supermarktvastgoed. "Instappen kan al vanaf ruim tienduizend euro en de fondsbeheerder regelt aankoop, verhuur, administratie, onderhoud en verkoop. Als belegger hoef je niks te doen en kun je er een mooi rendement op maken, mits risico’s goed zijn afgewogen."

Aanvulling op salaris of pensioen

Dat verdienen aan supermarkten kan op twee manieren, weet Daan Wildschut, partner en fondsspecialist bij Reyersen van Buuren: "Allereerst uit de maandelijkse huurinkomsten: die gaan na aftrek van kosten en reserveringen direct naar de deelnemers. Bij een inleg van een ton en een rendement van 5,6 procent levert dat 5.600 euro per jaar op. Een prettige aanvulling op bijvoorbeeld je salaris of pensioen. Daarnaast kan het vastgoed door de jaren heen in waarde groeien. Daar profiteer je als belegger naar rato van mee", aldus Wildschut.

Niet zonder risico's

Zoals bij iedere belegging is ook het beleggen in supermarktvastgoed niet zonder risico's. Wildschut: "De waarde van het vastgoed kan dalen; de huurinkomsten, rentelasten of onderhoudskosten kunnen tegenvallen; er zijn liquiditeitsrisico's, fiscale risico's en (her)financieringsrisico's. Wij hechten er waarde aan dat te benadrukken."

Meer weten over beleggen in supermarktvastgoed? Kijk op www.reyersen.nl voor uitgebreide informatie, het prospectus met alle kenmerken en risico’s en het essentiële informatiedocument waarin de risico-indicator en informatie over de kosten zijn opgenomen.

Via Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen is het momenteel mogelijk om deel te nemen in de derde emissie van het supermarktbeleggingsfonds S5 Forum Fonds. Dit is een beleggingsfonds als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft), dat wordt beheerd door Sectie5 Beheer BV (de Beheerder). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan de Beheerder een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, sub a van de Wft.

Prognoses voor het gemiddeld enkelvoudig rendement op jaarbasis zijn gebaseerd op een beschouwingsperiode van tien jaar en op de veronderstellingen in het neutrale scenario als weergegeven in het prospectus van de derde emissie van S5 Forum Fonds. De emissievergoeding is niet in de berekening van bovenstaande prognoses betrokken. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het prospectus is op te vragen via de website van Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen BV (www.reyersen.nl/s5ff3). Het prospectus wordt gepubliceerd op de website van de beheerder (https://sectie5.nl/fondsen/fondsenfile/10471/Prospectus_S5_Forum_fonds.pdf).