RECLAME- Spaarders in Nederland hebben het beleggen ontdekt. Vanwege negatieve rentes, inflatie en vermogensbelasting zoeken ze een andere bestemming waar hun vermogen nog wél kan groeien. Vooral vastgoedfondsen zijn in trek: die bieden een lage instap, uitzicht op een stabiel rendement en bovendien een regelmatige kasstroom.

Investeren in vastgoed was lange tijd iets voor professionele partijen zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Tegenwoordig kunnen ook particulieren eenvoudig (mede-)eigenaar worden van beleggingsvastgoed, door deel te nemen in vastgoedfondsen. Via een vastgoedfonds kan dat al vanaf een relatief laag bedrag. Dat begint bij zo’n 10.000 tot 12.000 euro. Aankoop, onderhoud, verhuur, beheer en administratie zijn daarbij volledig verzorgd.

5 Verklaringen waarom vastgoedfondsen in trek zijn:

1. Contante winstuitkering

Via een vastgoedfonds word je voor een relatief klein bedrag (mede-)eigenaar van beleggingsvastgoed en profiteer je mee van de (huur)opbrengsten. Dat levert voor de fondsdeelnemers een regelmatige rendementsuitkering op, doorgaans elke drie maanden. Een prettige aanvulling op bijvoorbeeld inkomen of pensioen.

2. Profiteren van vastgoedmarkt

Stijgt de waarde van het vastgoed in de portefeuille, dan profiteer je daar bij verkoop van mee: als een object in het fonds met winst wordt verkocht, krijg je jouw deel naar rato uitgekeerd. Gezien de al jarenlang stijgende waarde van diverse vastgoed categorieën is ook dat potentieel heel winstgevend.

3. Lage rente in je voordeel

Beleg je in een vastgoedfonds, dan werkt de huidige lage rente in je voordeel. Dat zit zo: bij de aankoop van beleggingsvastgoed is er meestal ook sprake van circa 60 procent bankfinanciering – en die is dankzij de lage rente voordelig. Daardoor blijft er van de huurinkomsten meer rendement over voor uitkering aan de deelnemers.

4. Ongevoelig voor grillen van de beurs

De vastgoedmarkt is nauwelijks gevoelig voor de grillen van de beurs en kent niet de extreme koersfluctuaties van aandelen of crypto. Daarbij heeft inflatie bij vastgoed zelfs een positieve invloed: neemt die toe, dan stijgen de huurprijzen door indexatie gewoon mee. En daarmee het rendement.

5. Primaire levensbehoefte

Vooral supermarktvastgoed als belegging is de laatste jaren in trek doordat supermarkten een heel gezond groeiende sector zijn. Boodschappen zijn een eerste levensbehoefte: we kunnen niet zonder. De totale supermarktomzet stijgt gemiddeld met circa 3 procent per jaar, in 2020 door corona en horeca-lockdowns zelfs met 7,7 procent - tot in totaal 39,4 miljard euro.

Kans om in te stappen

De laatste jaren krijgen particulieren met enige regelmaat de kans om via een fonds te beleggen in supermarktvastgoed. Een van de meest ervaren partijen op dat gebied is Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen. Dat maakt al sinds 1980 beleggen in vastgoed toegankelijk voor particulieren, met een totale aankoopwaarde van inmiddels ruim 2,2 miljard euro.

Vorige week opende via deze partij een nieuwe inschrijfronde in een groeifonds in supermarkten. Beleggers kunnen deelnemen vanaf 11.246 euro en het verwachte uit te keren rendement bedraagt 5,4 procent* per jaar. Daan Wildschut, investment manager bij Reyersen van Buuren: "Deze nieuwe emissie betekent een uitbreiding van alweer het negentiende supermarkt-vastgoedbeleggingsfonds samen met Sectie5 Investments NV. Daarmee wordt de fondsportefeuille uitgebreid met sterke nieuwe boodschappenwinkels: supermarkten en supermarkt-gedomineerde wijkwinkelcentra op goede locaties, in economisch gezonde wijken met langlopende huurcontracten met gerenommeerde partijen als Ahold en Jumbo."

*Risico’s

Zoals elke belegging kent ook een vastgoedfonds risico's, aldus Wildschut. "Het vastgoed kan in waarde dalen, huurinkomsten, rentelasten of onderhoudskosten kunnen tegenvallen en er zijn liquiditeitsrisico's, fiscale risico's, risico van beperkte verhandelbaarheid en (her)financieringsrisico's. Wij hechten er waarde aan dat te benadrukken, want resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en de prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten."

Prospectus

Meer weten over beleggen in supermarktvastgoed? Kijk op www.reyersen.nl voor uitgebreide informatie, het prospectus inclusief alle kenmerken, kosten en risico's en het essentiële informatiedocument waarin de risico-indicator en informatie over de kosten zijn opgenomen.

Let op: je staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Een aantal keren per jaar brengt Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen een nieuwe fondsintroductie onder de aandacht. Via de website kunnen geïnteresseerden zich vrijblijvend aanmelden voor updates over nieuwe beleggingskansen.

Toezicht AFM

Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen BV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. S5 Forum Fonds is een beleggingsfonds als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en wordt beheerd door Sectie5 Beheer BV (de Beheerder). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan de Beheerder een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, sub a van de Wft. Het prospectus is op te vragen via en wordt gepubliceerd op de website van Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen BV. Het prospectus wordt tevens gepubliceerd op de website van de Beheerder.