Proefpersonen gezocht voor onderzoek naar rijgeschiktheid

Voor een onderzoek naar de invloed van bepaalde medicijnen op de rijgeschiktheid worden proefpersonen gezocht. We zoeken mensen die langer dan 6 maanden medicijnen gebruiken tegen depressie, angst of slapeloosheid.

We zoeken voor dit onderzoek mannen en vrouwen (leeftijd 21 t/m 75 jaar) die:

  • Al langer dan 6 maanden medicijnen gebruiken tegen depressie, angst of slapeloosheid.
  • in het bezit zijn van een geldig rijbewijs (type B).
  • minimaal 3 jaar rijervaring hebben.

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is na te gaan wat de invloed is van langdurig gebruik van bepaalde medicijnen op de rijgeschiktheid. Momenteel schrijft de wet voor dat mensen die langdurig gebruiker zijn van bepaalde medicijnen tegen slapeloosheid, angst of depressie niet mogen autorijden. In de wetenschappelijke literatuur bestaat er echter twijfel over of deze langdurige medicijngebruikers minder goed rijden. In dit onderzoek zoeken wij uit of deze twijfel terecht is. Dit doen wij door de rijvaardigheid van deze groep te vergelijken met andere weggebruikers. Het is belangrijk om dit uit te zoeken, omdat wanneer blijkt dat langdurige medicijngebruikers rijgeschikt zijn, dit mogelijk kan leiden tot veranderingen in de wet- en regelgeving.

Vergoeding
Deelnemers ontvangen een vergoeding van €100 voor deelname aan het gehele onderzoek. Dit bedrag bestaat uit €50 voor de training en €50 voor de testdag. Daarnaast worden reiskosten vergoed.

Wat wordt er van u verwacht?
Deelname zal bestaan uit twee bezoeken aan de universiteit. Elk bezoek duurt ± 5 uur. Op de eerste dag worden alle testen uitgelegd en geoefend. Op de tweede dag worden de eigenlijke testen afgenomen. De totale tijdsinvestering is ongeveer 10 uur.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in zowel Maastricht, Groningen als Utrecht. U kunt deelnemen bij een universiteit die het handigst voor u te bereiken is.

Aanmelden
Als u belangstelling heeft voor deelname aan het onderzoek of aanvullende informatie wilt hebben, dan kunt u zich aanmelden via onze website: www.onderzoekrijgeschiktheid.nl 

Of u kunt contact met ons opnemen via email:
onderzoekrijgeschiktheid@gmail.com

Tip de redactie