Bij NU.nl vinden wij de wensen, ideeën en meningen van onze gebruikers erg belangrijk. Daarom willen we jou graag betrekken bij de ontwikkeling van onze website en apps. Wat zou jij graag op NU.nl willen zien? Wat doen we goed? En wat kan er beter?

NUlab organiseert ieder jaar in december de 'Maand van de Gebruiker', waarin redacteuren en techneuten van NU.nl samen met bezoekers nadenken over verbeteringen voor hun favoriete app en website. Met de mening en ervaringen van onze gebruikers kunnen wij nieuwe inzichten opdoen over de verbetering van NU.nl.

In december zullen deze onderzoeken dagelijks plaatsvinden. De sessies duren ongeveer een uur. Als respondent is het belangrijk dat je NU.nl-gebruiker bent en bekend bent met het merk. Deelname aan een van de interviews, gebruikerstests of workshops is geheel vrijwillig. De sessies zijn allemaal online via een videoprogramma.

Als je NU.nl wil helpen een beter nieuwsmerk te worden, kun je je hier opgeven voor de 'Maand van de Gebruiker'.