Van 1 juni tot 30 september 2020 is het tweede noodsteunpakket voor ondernemers van kracht. Dit pakket sluit beter aan bij wat ondernemers de komende maanden nodig hebben.

Zo komt er een tegemoetkoming voor vaste lasten van maximaal 50.000 euro voor mkb-bedrijven die aanzienlijk omzetverlies leiden door de coronacrisis. Ook zijn NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) en Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) uit het eerste steunpakket in aangepaste vorm verlengd.

Doe de regelingencheck

Snel checken welke (fiscale) regelingen mogelijk op jouw bedrijf van toepassing zijn? Doe dan nu hier de regelingencheck van Kamer van Koophandel.

Bij- en omscholing en tegemoetkoming betalen vaste lasten

Het kabinet heeft ongeveer 17,5 miljard euro uitgetrokken voor het tweede noodpakket dat ondernemers moet helpen de periode tot 1 oktober door te komen. Nu we niet meer in de uitbraakfase, maar in de overgangsfase van de coronacrisis zitten, was aanpassing van het regelingenpakket nodig.

Waar bij noodpakket 1 de focus lag op onder andere baanbehoud en tijdelijk overbruggingskrediet, wordt bij het tweede pakket extra aandacht besteed en geld uitgetrokken voor bij- en omscholing en tegemoetkomingen voor het betalen van vaste lasten.

Nog altijd is het doel zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, maar niet alle ontslagen en faillissementen kunnen voorkomen worden. Daarvoor is nodig dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie, aldus het kabinet.

Lees hier alle aanpassingen uit het tweede steunpakket.

Meer antwoorden op actuele ondernemersvragen?

Je kunt met al je vragen over het nieuwe noodsteunpakket terecht bij het KVK Coronaloket.

Kamer van Koophandel (KVK) heeft de afgelopen weken al zo'n 60.000 ondernemers gesproken uit alle branches. Hierdoor weten ze nog beter wat er speelt en hebben ze antwoord op wat er mag en wat er kan.