Door de grote vraag naar woningen is het niet heel makkelijk meer voor starters om hun droomhuis te vinden. Dit heeft inmiddels veel effect op het vertrouwen in de woningmarkt, dat in het tweede kwartaal van 2018 is gedaald.

Dat blijkt uit de Woonindex, die met 107 twee punten lager ligt dan in het eerste kwartaal. Een belangrijke oorzaak van het gedaalde vertrouwen is dat met name starters het geen gunstig moment vinden om een woning te kopen.

Ook zijn de respondenten minder optimistisch over het aantal woningen dat wordt verkocht. De daling is in lijn met de langetermijntrend die eind 2016 is ingezet. Aan de woningbezitters en potentiële starters (huurders met een koopintentie) is in het onderzoek tevens voorgelegd hoe zij, met het oog op de krappe woningmarkt, aankijken tegen het beter benutten van de bestaande woningvoorraad.

Woningbezitters bereid om deel van woning te verhuren

6 procent van de woningbezitters geeft aan bereid te zijn een deel van hun woning of buitenruimte te verhuren aan starters. Wim Flikweert, manager Wonen ING: ''Op in totaal 4,3 miljoen woningen zou een gedeeltelijke verhuur van 6 procent van deze woningvoorraad 250.000 extra woonruimtes opleveren. Dat staat gelijk aan een nieuwbouwproductie van circa 4 jaar. Als we de bestaande woningvoorraad op deze manier beter kunnen benutten, heeft het een enorme impact op de gespannen woningmarkt.''

De woningbezitters geven als belangrijkste reden voor de verhuur op dat ze extra inkomsten willen genereren. Redenen om het niet te doen zijn het verlies van privacy en een woning die niet geschikt is voor gedeeltelijke verhuur. Als het om familie of vrienden gaat loopt het percentage dat open staat voor verhuur van een deel van de woning of buitenruimte met 17 procent op tot 23 procent.

Alternatieve woonruimtes voor starters

Starters zouden het liefst een leegstaand winkel- of kantoorpand willen kopen of huren wanneer een reguliere woning niet beschikbaar is. 71 procent van de starters ziet een leegstaand winkelpand of kantoorpand als aantrekkelijk alternatief. 'Tiny houses', containerwoningen en verbouwde garages zijn minder in trek, maar toch staat 20 tot ruim 50 procent van de starters neutraal tot heel positief tegenover het betrekken van deze woonruimtes.

Redenen om de alternatieve woonruimtes niet aantrekkelijk te vinden zijn bij winkelpanden vooral het gebrek aan privacy en bij kantoorpanden vooral de locatie. Bij tiny houses, containerwoningen en verbouwde garages wordt vooral de beperkte oppervlakte genoemd.

Flikweert: ''We zien dat starters wel degelijk bereid zijn om een andere woonruimte te accepteren, al is het soms met kanttekeningen. Dit onderzoek maakt duidelijk dat er naast het extra bouwen van woningen nog veel mogelijkheden onbenut zijn om starters op de woningmarkt een vliegende start te geven.''

Woon-je-al-ideaal-wijzer

Wil jij jouw droomhuis realiseren, of het nou gaat om een koop- of huurwoning? En heb je daar vragen over? Neem dan eens een kijkje in de Woon-je-al-ideaal-wijzer van ING. Hier vind je alles wat je moet weten over huren, kopen, het wel of niet verlengen van je hypotheek en wat te doen als je bijna met pensioen gaat.