Politieke partijen vallen de VVD aan op haar duurzame energieambities voor de komende jaren. Tijdens het Energiepodium Verkiezingsdebat, dat vandaag plaatsvond in de Caballero Fabriek in Den Haag, kreeg VVD-Tweede Kamerlid André Bosman kritiek van de andere fracties.

Ze verwijten hem een te lakse houding op het gebied van verduurzaming en CO₂-reductie. Onder leiding van journalist Jeroen Smit kruisten de energiewoordvoerders van de politieke partijen de degens tijdens het debat.

Een van de stellingen ging over de vraag in hoeverre het kabinet dwingend moet ingrijpen om burgers en industrie aan te zetten tot verduurzaming. VVD’er Bosman ziet meer in een Energieakkoord 2.0, waarbij de overheid ‘als partner’ afspraken maakt met maatschappelijke groepen.

Energietransitie in Nederland

Onder meer GroenLinks, CDA en ChristenUnie vinden dat veel te vrijblijvend. “Nederland is zo’n beetje comateus in slaap als het gaat om energietransitie”, aldus Liesbeth van Tongeren van GroenLinks. Veel discussie was er over de toekomst van het Nederlandse aardgas.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) verklaarde in zijn recent gepubliceerde energieagenda dat aardgas verdwijnt uit de Nederlandse huishoudens. Er wordt geen nieuwe gasinfrastructuur meer aangelegd en de aansluitplicht wordt geschrapt.

Stientje van Veldhoven (D66) daagde de VVD uit om met concrete oplossingen te komen om woonwijken op alternatieve warmtebronnen aan te sluiten. Zij vindt dat de gemeente en netbeheer hierbij de regie moeten nemen.

VVD’er Bosman is echter geen voorstander van al te dwingende maatregelen. "Ik ben een liberaal, mensen mogen er zelf voor kiezen.” Overigens ontkent Bosman dat de VVD te lage ambities heeft op het gebied van duurzaamheid. “Dit kabinet is een van de groenste kabinet ooit.”

Energieambities

Het bedrijfsleven vindt het vooral belangrijk dat er politieke duidelijkheid komt over de energieambities van het kabinet. “Wij willen geen beleid voor de komende vier jaar, maar voor de komende 10 tot 30 jaar”, aldus Gertjan Lankhorst, CEO van gashandelsbedrijf GasTerra.

Het Energiepodium Verkiezingsdebat is mogelijk gemaakt door gashandelsbedrijf GasTerra. Bezoek Energiepodium voor meer informatie. 

Bekijk hieronder een samenvatting van het debat:

Energiepodium
Energiepodium